skip to Main Content

East Sweden Management Program

East Sweden Management Program är ett regionalt utvecklingsprogram där offentliga och privata aktörer möts utifrån gemensamma utmaningar för att tillsammans utveckla sina verksamheter. Det handlar om allt från att säkerställa kompetensförsörjning, bidra till integration, vara attraktiv som arbetsgivare till att jobba aktivt med innovation och dra nytta av den tekniska utvecklingen. Allt för att skapa hållbara organisationer i en global värld. 

IPF ansvarar för genomförandet av programmet på uppdrag av Östsvenska handelskammaren. Vi varvar erfarenhetsutbyte i gruppen med skarpa föreläsare från akademi, näringsliv och det offentliga. Genom spänstiga möten får du nya perspektiv och verktyg som hjälper dig att navigera och leda på ett effektivare sätt i en föränderlig värld

Nästa planerad programstart: Under utarbetande

För vem?
Programmet vänder sig till drivna och erfarna ledare i den östsvenska regionen. Du vill vidareutveckla dig, din organisation och därtill få ett kvalificerat regionalt nätverk av chefer inom privat och offentlig verksamhet. Vi tänker oss att du i ditt uppdrag ser kopplingar till eller har behov av en ökad förståelse för olika aktörer i regionen och hur ni kan samverka. 

Programmet genomförs i totalt 6 programmoduler över 1 år.

Nästa planerad programstart: ännu ej fastställt

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Back To Top