skip to Main Content

Ledarskap för ST-Läkare

Denna utbildning som är särskilt framtagen för Region Västmanland tar utgångspunkt i läkaren som ledare, som omfattar att leda; sig själv, andra, genom andra och leda verksamhet. Förhållningssättet till ledarskap och medarbetarskap baseras på utvecklade beteenden i ledarskapet. I en kunskapsstyrd organisation innebär det att verksamheten genomsyras av utvecklande beteenden i vardagen där medarbetarna ges ansvar, tydliga mål och strukturer, trygghet, stöd, och tydliga beslut att förhålla sig till. För läkaren innebär det att axla ledarrollen, vare sig man ser som ledare eller inte, en ledarroll som omfattar att vara förebild, leda genom att motivera, inspirera och att fördela ansvar. Läkaren behöver också använda utvecklande beteenden i sin interaktion, väg- och handledning av patienter och anhöriga, här finns stöd att hämta i pedagogik, kommunikation, självledarskap.

Metod – Metodval och innehåll: Utbildningen kombinerar övning, reflektion och teori för att utveckla ledarkompetenser genom ”lära genom att göra”. Vi tillämpar olika och kompletterande pedagogiska moment som grupparbeten, teoretiska inspel, feedback- och reflektionsövningar samt träning på egna praktikfall och dilemman. Den verksamhetsnära orienteringen, ett akademiskt förhållningssätt och inspirerande pedagogik i kombination med vårt teoretiska ramverk är grunden för insatsen, kombinerat med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8), Socialstyrelsens målbeskrivningar för det specialitetsövergripande området a1 samt Regionens kompletterande mål avseende, ledarskap, kommunikation och samverkan. Vid planering av AT-/BT-utbildning läggs särskild vikt för att säkra kontinuitet i relation till ST-modulen.

Programmet genomförs under tre dagar som tar upp följande teman:

  • Dag 1: Ledarskap, chefskap och sammanhanget vi verkar i
  • Dag 2: Som jag känner mig själv känner jag andra
  • Dag 3: Pedagogiska möten: patient/anhörig, kollegor, AT-läkare, kandidater, personal

Programstart: 3 maj

Kostnaden vid 20 deltagare är 5725 kr ex moms per deltagare, exkl kost och logi.

För mer information och intresseanmälan kontakta Charlotte Winberg: charlotte.winberg@ipf.se

För mer information kontakta Charlotte Winberg
Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Back To Top