skip to Main Content

Ledarskap för tillväxtbolag

Programmet riktar sig till tillväxtbolag vars ledare behöver kunna leda mer medvetet och effektivt i verksamheter under snabb utveckling och tillväxt. Fokus är på att stärka de team-färdigheter som krävs för att skapa resultat med andra, och samtidigt erbjuda en arena för att utveckla det egna ledarskapet.

Programmet ges i form av tre interaktiva möten (digitalt och/eller fysiskt), där ”mikroföreläsningar” blandas med reflektionspass och övningar utifrån tre bärande teman:

• Det personliga ledarskapet
• Att förstå dem du har runt omkring dig, och fungera ihop
• Att bygga tillit till syfte och mål

Intryck från programmet kan du läsa om i artikeln ”Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag” här: ARTIKEL

Några exempel på teman som fördjupas under träffarna:

  • Mina förmågor och mina styrkor som ledare
  • Autentiskt ledarskap och självledarskap – att ta ledarrollen och göra den till min
  • Handlings- och imagepåverkan i ledarrollen
  • Jag som lagspelare och med-ledare utifrån situation och uppdrag
  • Gruppen och systemet – högpresterande team för ökad måluppfyllelse, lärande och nytänkande
  • Gruppen som varaktigt eller kortvarigt system – hållbarhet och exit-strategier
  • Att teama – teamingprocessens fem steg
  • Tillit, personlig omtanke och kreativitet för att ta tillvara medlemmarnas förmågor
  • Ledarskap och kommunikation

För mer information kontakta Gabriel Gardell
E-post: gabriel.gardell@ipf.se
Tel: 073-387 27 59

Back To Top