skip to Main Content

Ledarskapsprogram – Studieförbund i samverkan

Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Ibn Rushd, med stöd av branschorganisationen Studieförbunden, har tagit initiativ till ett ledarskapsprogram i konsortieform där en pilotomgång genomfördes våren 2022.

Syftet är att stärka chefers och ledares förmåga att leda i en komplex och värdegrundsstyrd organisation med många olika ledarroller och uppdrag. Deltagarna får stöd att sammanföra olika delar av ledarskapet såsom omvärld, verksamhet/styrning, ledarskap och utveckling, med utgångspunkt i studieförbundens specifika sammanhang, verksamhet och förutsättningar. Den samverkan som ligger inbyggd i själva konsortieformatet gör det också möjligt att gemensamt och långsiktigt stärka studieförbunden som folkbildande och idéburna verksamheter.

Programmet bygger på fyra huvudteman:

  • Omvärld och kontext: Den egna verksamheten i sitt sammanhang, strategi och uppdrag, förhållande till förtroendevalda, intressenter och lokala förutsättningar.
  • Ledarskap: Det personliga och det indirekta ledarskapet (att leda genom andra direktrapporterande chefer) i komplexa sammanhang, att leda för utveckling och värde, ledarskap i samverkan.
  • Verksamheten och styrning: Mål och uppföljning, det ekonomiska blodomloppet, att styra med kultur och i samverkan.
  • Att leda för utveckling: Deltagarna arbetar under programmet med konkreta egna utmaningar där man i lärtriader ger varandra stöd och hämtar inspiration i modulernas olika teman.

Nästa programstart: våren/hösten 2023

För mer information kontakta Olof Karnell.
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32


För vem?

Programmet riktar sig till region- och distriktschefer samt ansvariga för centrala stödfunktioner. Deltagarna har ett strategiskt verksamhetsansvar och utövar ett indirekt ledarskap över chefer som i sin tur leder medarbetare för att skapa resultat i verksamheten.

Back To Top