skip to Main Content

Samarbetspartners

I vår roll som samverkansnav inom organisation och ledarskap samverkar vi aktivt med andra akademiska organisationer och aktörer inom organisations- och ledarutveckling som delar våra värderingar och vår syn på kunskap, lärande och utveckling. 

IPF samarbetar med flera av Uppsala universitets institutioner och verksamheter som exempelvis Företagsekonomiska institutionen, Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset, Uppsala University Innovation och Avdelningen för uppdragsutbildning (AUU).

Back To Top