skip to Main Content

SKL Toppledarprogram

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför vi Toppledarprogrammet för högre chefer. Under programmet arbetar vi med frågor kring strategi, styrning, organisationskultur och ledarskapets utmaningar, utifrån förutsättningarna i politiskt styrd verksamhet. 

Deltagarna får ta del av spetskompetens från forskning och praktik, arbeta med chefsdilemman ur vardagen och bygga nätverk med andra chefer. En av modulerna är förlagd utomlands (Europa) där vi tar del av internationell kompetens inom området Public Management. 

Deltagandet i programmet ska utveckla deltagarnas förståelse, kunskap och förmåga att: 

  • utöva ett strategiskt ledarskap för utveckling, effektivitet och resultat 
  • vara förebild och kulturbärare 
  • förstå och tolka framtid och omvärld 
  • leda indirekt och att leda ledningsgrupp 
  • leda dig själv. 

För mer info besök gärna SKL:s hemsida.

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

För vem?
Programmet vänder sig till chefer inom kommuner, landsting, regioner eller bolag och som uppfyller dessa kriterier: 

  • Arbetar i en ledningsgrupp 
  • Hanterar komplexa frågor 
  • Leder genom andra chefer eller har en tyngre stabschefsroll 
  • Har direkt samverkan med politiken 
  • Är högsta tjänsteman i sin organisation eller är nominerad av sin kommun- eller landstingsdirektör 
Back To Top