skip to Main Content

Värdeskapande lönesättning

Vill du utveckla den individuella lönesättningsprocessen i er organisation? Vill du bättre förstå hur motivation, rättvisa och tillit kommer in som avgörande faktorer i detta arbete?

Många organisationer skulle tjäna på att bättre förstå de fundamentala faktorerna bakom individuell lönesättning. Som ett svar på det erbjuder vi två interaktiva dagar där det blir såväl inspiration, forskningsinput, reflektion som verkstad. Vi avlivar seglivade myter om individuell lönesättning och hjälper dig att komma vidare i löneprocessen på vetenskapliga grunder.

Fördjupa dina kunskaper om individuell lön som metod och process ur ett evidensbaserat perspektiv. Du får ta del av forskningsresultat som visar vilka faktorer som har särskild betydelse i lönesättningsprocessen, där vi särskilt lyfter motivation, rättvisa och tillit.

Du får möjlighet och hjälp att reflektera kring de lönekriterier som organisationen jobbar med idag, utifrån vad som kan förbättras och förtydligas. Du får också med dig tankar om vad som kan utvecklas i er lönesättningsprocess och er kommunikation kring lön. Sammantaget får du som deltagare bättre förutsättningar att utveckla en ännu mer värdeskapande löneprocess.

Några röster från programmet:Bra med forskningsgenomgång! Och genomgång av historik, vägen till där vi är idag.” HR-chef. ”Bra med korta genomgångar och frågor att fundera kring och samtala med andra om.” Bitr. Avd. chef. ”Värdefullt med kunskap och erfarenhet i gruppen.” HR-chef

 

För vem? Praktisk information.

För dig som arbetar inom HR med strategiska lönefrågor, är förhandlingschef eller har en aktiv roll som chef i organisationens/företagets strategiska och praktiska lönesättningsarbete.

Vi välkomnar flera deltagare från samma organisation för att skapa en kritisk massa för effekter i hemmaorganisationen. Programmet kan även (om så önskas) skräddarsys för en organisation eller ett företag.

Programmet omfattar 2 heldagar (1+1 dag) som genomförs digitalt (09.00-15.00), inklusive en hemuppgift mellan modulerna. För att skapa möjligheter till enskild fördjupning kompletteras dagarna med en digital lärplattform (Howspace).

Om du har frågor eller önskar anmäla dig kontakta Charlotte Winberg, charlotte.winberg@ipf.se, 070-399 41 46

Programledare
Fredrik Molin, Phd, seniorkonsult
fredrik.molin@ipf.se

Back To Top