skip to Main Content

Uppsala Public Management Seminars

På Uppsala Public Management Seminars adresserar vi styrning och ledning av offentlig verksamhet utifrån både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Forskning inom en rad discipliner kombineras med reella och aktuella utmaningar hos praktiken.

Seminariet genomförs en gång per år i samverkan med Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala Universitet och riktar sig till forskare och praktiker i offentlig sektor.

Nästa seminarium planeras till hösten 2023

(I november 2022 genomfördes seminariet på temat: KLARAR SVERIGE KRISER? DEN SVENSKA MODELLENS UTMANINGAR I EN NY TID.)

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Back To Top