skip to Main Content

Reflex för ekonomichefer

Vi erbjuder erfarna ekonomichefer och controllers att under tre dygnslånga träffar per år utforska, analysera, ifrågasätta och finna relevanta lösningar på angelägna utmaningar. Metodiken tar under förtroendeskapande former fasta på kraften i gruppens praktiska erfarenheter, knyter an till relevant forskning och driver fram nya idéer, perspektiv och lösningar. Som deltagare får du också möjlighet till ett personligt och professionellt nätverk med andra ekonomichefer som delar din inställning och ditt engagemang för att skapa utveckling i din funktion och verksamhet. 

Reflex-grupper har ett begränsat antal medlemmar för att möjliggöra tillit, förtroende och en effektiv process. Vanligtvis består varje grupp av ungefär 12 personer.  

Gruppen leds av universitetslektor Göran Nilsson, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet tillsammans med Fredrik Molin, forskare och konsult vid IPF. 

INTRESSEANMÄLAN

Reflex för ekonomichefer

Tid: Fyll i intresseanmälan och skicka, så återkommer vi om nästa reflex-tillfälle.

Plats: Kursgård i Stockholm/Uppsala-området

Pris: Medlemskapet kostar 36 500 kr ex moms per år. I priset ingår då kost och logi vid samtliga tre träffar. Man kan som alternativ teckna ett medlemskap för ett år (tre träffar) utan kost och logi. Priset är då 25 000 kr (ex moms) per år.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

 

Back To Top