skip to Main Content

Kunder och ramavtal

Vi stödjer ett flertal organisationer med chefs- och ledarutveckling bl.a: 

 • Apoteket AB 
 • Arbetsförmedlingen
 • Blekinge tekniska högskola
 • Body Shop
 • Danderyds kommun
 • Falu kommun
 • Formas 
 • Försvaret
 • Försvarets materielverk (FMV) 
 • Hallstahammars kommun
 • Handelsbanken
 • Hyresgästföreningen 
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • ICA 
 • Iterum AB 
 • Jönköping University
 • Kammarkollegiet (Ramavtal Managementtjänster – Utveckling chef och grupp för myndigheter) LÄS MER NEDTILL
 • Kiruna kommun
 • Kommundirektörsföreningen
 • Ledarna
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå Tekniska Universitet 
 • Läkemedelsverket
 • Mariestads kommun
 • Myndigheten för delaktighet
 • Mälardalens högskola
 • Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders 
 • Regeringskansliet 
 • Region Uppsala 
 • Riksidrottsförbundet
 • Ruter Dam
 • Sala kommun
 • Skolverket 
 • SNS
 • Statens institutionsstyrelse
 • Stockholms Läns Landsting 
 • Stockholms stad – Utbildningsförvaltningen 
 • Stockholms universitet
 • Svenljunga/Tranemo kommuner
 • Svenska Kyrkan
 • Svenskt Näringsliv
 • Sveriges Kommuner och landsting – Toppledarprogrammet
 • Sveriges Radio
 • Sveriges Television
 • Totalförsvarets forskningsinstitutet
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 • Transportförbundet
 • UKÄ
 • Uppsala Kommun 
 • Volvo IT 
 • Värnamo kommun
 • Åklagarmyndigheten
 • Östsvenska Handelskammaren – East Sweden Management Program
Charlotte

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

2953_86b00287

Ramavtal Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har slutit ramavtal med IPF rörande Managementjänster – Utveckling av chefer och grupper samt kompetensförsörjning. Avtalet omfattar samtliga myndigheter över hela landet och andra offentligt styrda organ. Inom ramen för avtalet samverkar IPF med en rad erfarna konsulter, däribland ABC Karriär & Kompetens, Lyhra Kommunikation och förändring, Provins fem och Influence.

Mer om ramavtalet

Ramavtal med Kammarkollegiet för myndigheters chefs- och grupputveckling 

Kammarkollegiet har slutit ramavtal med IPF rörande Managementjänster – Utveckling av chefer och grupper samt kompetensförsörjning. Avtalet omfattar samtliga myndigheter över hela landet och andra offentligt styrda organ. Inom ramen för avtalet samverkar IPF med en rad erfarna konsulter, däribland ABC Karriär & Kompetens, Lyhra Kommunikation och förändring, Provins fem och Influence.

Målet med ramavtalet är tillhandahålla tjänster med hög kvalitet och relevans till bra villkor för att stödja och effektivisera myndigheters verksamhet. Avrop kan avse mer omfattande insatser med längre varaktighet eller enskilda delar i utvecklingsprogram. Tjänsterna kan utföras i form av utbildning, handledning i grupp eller individuellt, som rådgivning eller liknande former. 

Olof Karnell, IPF:s VD:  

”Vi gläder oss åt förtroendet att på detta sätt kunna bidra till att utveckla Sveriges myndigheter. IPF har med sina samarbetspartners en bred kompetens och lång erfarenhet av att genomföra uppdrag för ett stort antal myndigheter. Detta avtal skapar möjligheter till utökad och fördjupad samverkan utifrån vår breda kompetensbas och närhet till akademin.”   

Vid frågor eller kontakt kring ramavtalet: Charlotte Winberg, ramavtalsansvarig IPF, telefon 018-57 20 50, mobil 070-399 41 46, e-post charlotte.winberg@ipf.se, alt. Olof Karnell, VD IPF, telefon 070-214 31 32, e-post: olof.karnell@ipf.se

Back To Top