skip to Main Content

Kunder och ramavtal

Vi stödjer ett flertal organisationer som bl.a: 

 • Blekinge tekniska högskola
 • Campus Bommersvik
 • Försvarsmakten
 • Försvarets materielverk 
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Kammarkollegiet (Ramavtal Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning för myndigheter – UCK)
 • Kriminalvården
 • Luleå tekniska universitet 
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelser (flera)
 • Medborgarskolan
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Omställningsfonden
 • Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders
 • Regeringskansliet
 • Region Gotland
 • Region Uppsala 
 • Region Västmanland
 • Riksdagsförvaltningen
 • Riksidrottsförbundet
 • Riksrevisionen
 • Rättsmedicinalverket
 • Skolverket 
 • Stockholms universitet
 • Svenska kyrkan
 • Trafikverket
 • Uppsala Kommun 
 • Uppsala universitet

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Ramavtal Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har slutit ramavtal med IPF rörande Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK). Avtalet omfattar samtliga myndigheter över hela landet och andra offentligt styrda organ. Inom ramen för avtalet samverkar IPF med en rad erfarna konsulter, däribland ABC Karriär & Kompetens, Eight:AM, Ericson&Hjelte, Governo, Lyhra Kommunikation och förändring, och Randstad.

Mer om ramavtalet

Ramavtal med Kammarkollegiet för myndigheters chefs- och grupputveckling 

Kammarkollegiet har slutit ramavtal med IPF rörande Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK). Avtalet omfattar samtliga myndigheter över hela landet och andra offentligt styrda organ. Inom ramen för avtalet samverkar IPF med en rad erfarna konsulter, däribland ABC Karriär & Kompetens, Eight:AM, Ericson & Hjelte, Governo och Lyhra Kommunikation och förändring.

Målet med ramavtalet är tillhandahålla tjänster med hög kvalitet och relevans till bra villkor för att stödja och effektivisera myndigheters verksamhet. Avrop kan avse mer omfattande insatser med längre varaktighet eller enskilda delar i utvecklingsprogram. Tjänsterna kan utföras i form av utbildning, handledning i grupp eller individuellt, som rådgivning eller liknande former. 

Olof Karnell, IPF:s VD:  

”Vi gläder oss åt förtroendet att på detta sätt kunna bidra till att utveckla Sveriges myndigheter. IPF har med sina samarbetspartners en bred kompetens och lång erfarenhet av att genomföra uppdrag för ett stort antal myndigheter. Detta avtal skapar möjligheter till utökad och fördjupad samverkan utifrån vår breda kompetensbas och närhet till akademin.”   

Vid frågor eller kontakt kring ramavtalet: Charlotte Winberg, ramavtalssamordnare IPF, telefon 018-57 20 50, mobil 070-399 41 46, e-post charlotte.winberg@ipf.se, alt. Olof Karnell, VD IPF, telefon 070-214 31 32, e-post: olof.karnell@ipf.se

Back To Top