skip to Main Content

IPF-dagen

Två gånger per år bjuder IPF in till ett halvdagsseminarium där vi botaniserar kring teman och frågeställningar som vi anser ligger i fronten av det som våra samtal om organisation och ledarskap bör och kan handla om. Vi hämtar särskilt inspiration från de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt vi själva driver, ofta i samverkan med andra forskare och specialister.

IPF-dagen den 10 juni 2022:

Ursäkta, var ligger känslokorridoren?

Vi fokuserar på känslors plats i organisationer där värden, värderingar och kulturförflyttningar görs till en del av styrningen. Vi vill undersöka hur vi kan och bör se på känslor, vad det får för konsekvenser, och hur vi kan hantera det skav som kan uppstå. Kan till och med en känsla som Saknad ha sitt berättigande i våra organisationer?

Välkommen till en interaktiv dag där vi tillsammans undersöker känslornas kraft och betydelse i våra organisationer.

Tid, plats och anmälan

Tid: Fredagen 10 juni 2022 kl. 09.00-12.00

Plats: Zoom

Pris: Ditt engagemang

Begränsat antal platser

Anmälan till info@ipf.se. Skriv Anmälan i ämnesraden.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Om du har några frågor hör gärna av dig.

Olof Karnell
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

Back To Top