skip to Main Content

IPF-dagen

Två gånger per år bjuder IPF in till ett halvdagsseminarium där vi botaniserar kring teman och frågeställningar som vi anser ligger i fronten av det som våra samtal om organisation och ledarskap bör och kan handla om. Vi hämtar särskilt inspiration från de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt vi själva driver, ofta i samverkan med andra forskare och specialister.

Nästa IPF-dag: fredagen den 8 december 2023

Tema: Förändring och ledarskap i en värld utan lugn

När vi inte längre kan räkna med att det blir lugnt, hur skall vi då se på ledarskap och medledarskap? Hur skapar vi verklig uthållighet i vår förmåga till förändring? Var går gränserna för vad man kan och bör göra?

Tillsammans med forskare och konsulter hos oss på IPF fördjupar vi oss i dagens tema med inspel från forskning och praktik. Välkommen till en interaktiv dag där vi tillsammans utforskar förändringens ledarskap och medledarskap!

Information

Tid: Fredagen 8 december 2023 kl. 09.00-12.00

Plats: Zoom

Pris: Ditt engagemang

Begränsat antal platser

Anmälan till info@ipf.se Skriv Anmälan IPF-dagen i ämnesraden.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Om du har några frågor hör gärna av dig.

Olof Karnell
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

Back To Top