skip to Main Content

IPF-dagen

Två gånger per år bjuder IPF in till ett halvdagsseminarium där vi botaniserar kring teman och frågeställningar som vi anser ligger i fronten av det som våra samtal om organisation och ledarskap bör och kan handla om. Vi hämtar särskilt inspiration från de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt vi själva driver, ofta i samverkan med andra forskare och specialister.

IPF-dagen den 10 december 2021:

Att leda i korselden – om ledarskap i politiskt styrda organisationer

Hur ska ledarskapet i myndigheter och kommunala förvaltningar se ut för att möta krav och förväntningar hos politiska beslutsfattare? Hur utforma ett ledarskap som är lyhört för verksamhetens behov och samtidigt anpassat till plötsliga politiska initiativ och det politiska spelet?

2022 är det valår. Kan man tro på en förändring i relationen mellan politikens beslutsfattare och verkställare?

Välkommen till en dag där vi undersöker ledarskapets roll i politiskt styrda organisationer, och diskuterar vad vi egentligen menar när vi talar om vikten av ”starkt ledarskap”.

Tid, plats och anmälan

Tid: 10 december 2021, kl 9-12

Plats: Digitalt via Zoom

Pris: Kostnadsfritt

För vem: IPF-dagen riktar sig till dig som är verksam i sammanhang som berörs av politisk styrning

Anmälan till info@ipf.se. Skriv Anmälan i ämnesraden.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Om du har några frågor hör gärna av dig.

Olof Karnell
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

Back To Top