skip to Main Content

IPF-dagen

Två gånger per år bjuder IPF in till ett halvdagsseminarium där vi botaniserar kring teman och frågeställningar som vi anser ligger i fronten av det som våra samtal om organisation och ledarskap bör och kan handla om. Vi hämtar särskilt inspiration från de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt vi själva driver, ofta i samverkan med andra forskare och specialister.

Från IPF-dagen 11 juni 2021:

Tänk om den hållbara ordningen är kultur och inte struktur?

På IPF-dagen i fångade vi upp tanken om att kulturen blir en särskild och bärande kraft i organisationen när världen upplevs som föränderlig, osäker, komplex och tvetydig. Vi undersökte hur vi kan och bör se på våra organisationskulturer speciellt nu efter ett exceptionellt år då mycket ställts på ända. Det finns lärdomar att dra. Vad är kärnan i kulturen som hjälper när allt gungar, och vad behöver vi särskilt värdesätta i vår kultur när vi rör oss framåt och in i ett nytt normalt läge. Tänk om den hållbara ordningen inte är struktur utan kultur?

Välkommen att lyssna på den podd som våra följeforskare Birgitta Södergren och Johan Hansson spelade in efter IPF-dagen på basis av vad de såg som mönster och lärande att särskilt lyfta fram.

Länk till podden

 

Nästa IPF-dag

Tid: 10 december 2021, kl 9-12

Plats: Digitalt via Zoom

Pris: Kostnadsfritt

Anmälan till info@ipf.se. Skriv Anmälan i ämnesraden.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Om du har några frågor hör gärna av dig.

Olof Karnell
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

Back To Top