skip to Main Content

IPF-dagen

Två gånger per år bjuder IPF in till ett halvdagsseminarium där vi botaniserar kring teman och frågeställningar som vi anser ligger i fronten av det som våra samtal om organisation och ledarskap bör och kan handla om. Vi hämtar särskilt inspiration från de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt vi själva driver, ofta i samverkan med andra forskare och specialister.

Nästa IPF-dag den 9 december 2022:

Medledarskap i organisationer – utopi eller faktisk möjlighet?

Hur fungerar det egentligen att fördela ledarskapsfunktioner, och ansvar, nedåt och till fler? Utifrån intressanta case frågar vi oss hur medarbetare i högre grad kan ges mandat och ta ett större ansvar, med positiv effekt för helheten. Vi reflekterar tillsammans kring fallgropar och framgångar vid ökad involvering och breddat ansvarstagande. Är medledarskap en utopi eller en faktisk möjlighet?

Webbinariet leds av IPF:s Annika Gistvall och Johanna Rådeström, båda legitimerade psykologer, som inom kort kommer ut med boken ”Tillit och medledarskap”. Ni får också träffa Joel Holmberg från Axesslab om hur det kan se ut i ett företag där alla medarbetare förväntas ta delar av ledaransvaret.

Nästa IPF-dag 

Tid: Fredagen 9 december 2022 kl. 09.00-12.00

Plats: Zoom

Pris: Ditt engagemang

Begränsat antal platser

Anmälan till info@ipf.se. Skriv Anmälan IPF-dagen i ämnesraden.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Om du har några frågor hör gärna av dig.

Olof Karnell
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

Back To Top