skip to Main Content

IPF-dagen

Två gånger per år bjuder IPF in till ett halvdagsseminarium där vi botaniserar kring teman och frågeställningar som vi anser ligger i fronten av det som våra samtal om organisation och ledarskap bör och kan handla om. Vi hämtar särskilt inspiration från de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt vi själva driver, ofta i samverkan med andra forskare och specialister.

IPF-dagen 11 juni 2021:

Tänk om den hållbara ordningen är kultur och inte struktur?

På IPF-dagen i december ställde vi frågan vad övergången från att leda i kris till att leda utveckling innebär. Vi fångar upp en tanke från den dagen om att kulturen blir en särskild och bärande kraft i organisationen när världen upplevs som föränderlig, osäker, komplex och tvetydig. Vi vill undersöka hur vi kan och bör se på våra organisationskulturer speciellt nu efter ett exceptionellt år då mycket ställts på ända.  Det finns lärdomar att dra. Vad är kärnan i kulturen som hjälper när allt gungar, och vad behöver vi särskilt värdesätta i vår kultur när vi rör oss framåt och in i ett nytt normalt läge. Tänk om den hållbara ordningen inte är struktur utan kultur?

Välkommen att tillsammans med oss undersöka dessa frågor där vi använder IPF:s beprövade interaktiva AIR-metodik, som tar sin utgångspunkt i praktikens rika berättelser.

Dagen arrangeras via Zoom. Tid: kl 9-12.

 

Varmt välkommen!

Tid: 11 juni 2021, kl 9-12

Plats: Digitalt via Zoom

Pris: Kostnadsfritt

Anmälan till info@ipf.se. Skriv Anmälan i ämnesraden.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Om du har några frågor hör gärna av dig.

Olof Karnell
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

Back To Top