skip to Main Content
IPF-dagen 2l 1200

IPF-dagen

Två gånger per år bjuder IPF in till ett halvdagsseminarium där vi botaniserar kring teman och frågeställningar som vi anser ligger i fronten av det som våra samtal om organisation och ledarskap bör och kan handla om. Vi hämtar särskilt inspiration från de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt vi själva driver, ofta i samverkan med andra forskare och specialister.

IPF-dagen 14 juni 2019

Vad kan Elisabeth I av England lära oss om maktutövning, om ledaren som symbol och att bli vuxen i sitt chef-och ledarskap?

Välkommen till en interaktiv dag där du som inte ryggar för att reflektera kring ledarskapets svåra frågor får delta i en utvecklingsresa i ledarskapet, genom vårt nyutvecklade Mytodrama® – Elisabeth I.

Människan är kodad att minnas bilder, symboler och känslor starkare, längre och tydligare än information och fakta. Varje Mytodrama® bygger på en tidlös berättelse och är en ingång och ram, för såväl grupper som för enskilda ledare. Att utbyta erfarenheter och spegla ledarskap och den egna verksamheten är kärnan i Mytodrama®, med syftet att bättre hantera osäkerhet, förändring och svåra val.

Varmt välkommen!

Tid: Fredagen den 14 juni 2019 kl 9-13

Plats: Stockholm (nära Centralen).

Pris: 695 kr exkl moms (fika och lunch ingår)

Anmälan görs till info@ipf.se

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Om du har några frågor hör gärna av dig.

Olof

Olof Karnell
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

Back To Top