skip to Main Content

IPF-dagen

Två gånger per år bjuder IPF in till ett halvdagsseminarium där vi botaniserar kring teman och frågeställningar som vi anser ligger i fronten av det som våra samtal om organisation och ledarskap bör och kan handla om. Vi hämtar särskilt inspiration från de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt vi själva driver, ofta i samverkan med andra forskare och specialister.

Nästa IPF-dag den 9 juni 2023:

Ett nytt ledarskap?  Eller, vad vet vi egentligen om hybrid- och distansledarskap?

Hur ser vi på ledarskap och teamarbete på distans idag, en tid efter pandemin? Vad säger forskningen om möjligheter och svårigheter – och vad har vi egentligen lärt oss?

Tillsammans med Lena Zander, professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet som forskar om teamarbete på distans, fördjupar vi oss i frågor som: Hur ser förutsättningar för ledarskap och teamarbete ut idag, med arbetssätt som är delvis eller helt på distans? Hur påverkar distansarbete frågor såsom organisationskultur och samarbete?

Välkommen till en interaktiv dag där vi tillsammans utforskar ledarskapets utveckling och möjligheter!

 

Nästa IPF-dag 

Tid: Fredagen 9 juni 2023 kl. 09.00-12.00

Plats: Zoom

Pris: Ditt engagemang

Begränsat antal platser

Anmälan till info@ipf.se. Skriv Anmälan IPF-dagen i ämnesraden.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Om du har några frågor hör gärna av dig.

Olof Karnell
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

Back To Top