skip to Main Content

IPF-dagen

Två gånger per år bjuder IPF in till ett halvdagsseminarium där vi botaniserar kring teman och frågeställningar som vi anser ligger i fronten av det som våra samtal om organisation och ledarskap bör och kan handla om. Vi hämtar särskilt inspiration från de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt vi själva driver, ofta i samverkan med andra forskare och specialister.

Vår IPF-dag som genomfördes den 10 december 2021:

Att leda i korselden – om ledarskap i politiskt styrda organisationer

Drygt 60 deltagare medverkade under en interaktiv förmiddag för att dryfta hur ledarskapet i myndigheter och kommunala förvaltningar ser ut för att möta krav och förväntningar hos politiska beslutsfattare. Hur utforma ett ledarskap som är lyhört för verksamhetens behov och samtidigt anpassat till plötsliga politiska initiativ och det politiska spelet? Vi undersökte ledarskapets roll i politiskt styrda organisationer, och diskuterade vad vi egentligen menar när vi talar om vikten av ”starkt ledarskap”.

Tack till er som ledde dagen: Katarina Barrling och Johan Hansson, IPF, samt Stig-Björn Ljunggren pol chefred, fil dr o författare.

Länk till IPF-podden (ca 20 minuter) där Katarina och Johan summerar och vidareutvecklar dagens tema: PODD

Nästa IPF dag: 10 juni 2022

 

 

Tid, plats och anmälan

Tid: 10 juni 2022

Plats:

Pris

För vem

Anmälan till info@ipf.se. Skriv Anmälan i ämnesraden.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Om du har några frågor hör gärna av dig.

Olof Karnell
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

Back To Top