skip to Main Content

Professionellt medarbetarskap

För oss är medarbetarskap ett professionellt förhållningssätt baserat på att tryggheten finns i det egna jaget och i en vilja att aktivt hitta nya lösningar samt pröva nya förhållningssätt. Både för att utveckla sig själv, gruppen och organisationen. Vi ser arbetet med att utveckla det professionella medarbetarskapet som en av de stora utmaningar som företag och organisationer står inför idag.

Att utveckla medarbetarskapet i en organisation innebär att adressera fyra nivåer:

  • Hur styr jag mig själv?
  • Hur styr jag mig själv i relation till andra?
  • Hur jag skapar resultat enskilt?
  • Hur jag skapar resultat i samverkan med andra?

I vårt synsätt kopplar vi individens förhållningssätt till den grupp eller team som medarbetaren arbetar i – att kunna se sin del av helheten och sin del av uppdraget.

För mer information om professionellt ledarskap kontakta Kristina Tirén.
E-post: kristina.tiren@ipf.se
Tel: 70-728 76 10

Back To Top