skip to Main Content

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete som en integrerad del i verksamheten. Ett effektivt arbetsmiljöarbete behöver vara integrerat med övriga delar av en organisation och dess verksamhet . Samtidigt behöver utveckling av verksamheten gå hand i hand med arbetsmiljöarbetet. Detta tydliggörs också i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Här har chefer och ledare en viktig roll att forma organisationens sociala arbetsmiljö, där stöd från chef, effektivt samspel och tydlig kommunikation är centrala komponenter.

Verksamhetsnära arbetssätt. IPF har mångårig erfarenhet av att arbeta med utveckling av systematiska processer för organisatorisk och social arbetsmiljö. I samarbete med HRI-Institutet har forskare från IPF följt och utvärderat Stamina™ modellen där arbetsgrupper och medarbetare ges möjlighet att på ett systematiskt sätt arbeta med och utveckla sin arbetsmiljö med en direkt koppling till verksamhetens frågor.

Systemsynsätt på organisation och utveckling. För att lyckas med ett integrerat arbetsmiljöarbete krävs att organisationens olika delar är integrerade och arbetar i samklang för att nå långsiktiga och effektiva resultat. Chefer och medarbetare deltar och påverkar utvecklingen genom samverkan och helhetssyn på organisationens värdeskapande processer.

Stamina™Pro – arbetsmiljö med verksamheten i fokus. Hur lyckas man då? Går det att kombinera bättre arbetsmiljö med utveckling och medarbetarnas engagemang? Finns det mer robusta alternativ till återkommande medarbetarundersökningar och momentana pulsmätningar? Vi har utvecklat en tidseffektiv och evidensbaserad metod för att systematiskt använda kraften hos medarbetarna, och möta chefernas utmaning med arbetsmiljön – Stamina™Pro. Läs mer på: LÄNK

Hör gärna av dig om du är intresserad av att höra mer om hur vi kan stödja organisationers arbete att kombinera utveckling av chefer och ledare med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

För mer information kontakta Fredrik Molin.
Tel: 070-301 71 55
Mejl: fredrik.molin@ipf.se

Back To Top