skip to Main Content

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete som en integrerad del i verksamheten. Vi ser att arbetsmiljöarbetet behöver vara integrerat med övriga delar av en organisation och dess verksamhet och att utveckling av verksamheten och arbetsmiljöarbete går hand in hand. Detta blir särskilt tydligt i och med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Chefer och ledare har en viktig roll i att forma en organisations sociala arbetsmiljö där stöd från chef, effektivt samspel och tydlig kommunikation är viktiga komponenter.

Verksamhetsnära arbetssätt. IPF har mångårig erfarenhet av att arbeta med utveckling av systematiska processer för organisatorisk och social arbetsmiljö. I samarbete med HRI-Institutet har forskare från IPF följt och utvärderat STAMINA® modellen där arbetsgrupper och medarbetare ges möjlighet att aktivt arbeta med och utveckla sin arbetsmiljö.

Systemsynsätt på organisation och utveckling. För att lyckas med ett integrerat arbetsmiljöarbete krävs att organisationens olika delar är integrerade och arbetar i samklang för att nå långsiktiga och effektiva resultat. Chefer och medarbetare deltar och påverkar utvecklingen genom samverkan och helhetssyn på organisationens värdeskapande processer.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att höra mer om hur vi kan stödja organisationers arbete att kombinera utveckling av chefer och ledare med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

För mer information kontakta Fredrik Molin.
Tel: 070-301 71 55
Mejl: fredrik.molin@ipf.se

Back To Top