skip to Main Content

Att leda utvecklande utan att vara chef

Ett format som kombinerar det bästa av det digitala och det interaktiva. IPF har utvecklat ett programformat som skräddarsys med fokus på att utveckla medarbetare som har ledaransvar utan att vara formella chefer. Vi kombinerar här styrkan med en utvecklad och rik digital lärplattform och interaktiva videomöten. Olika lärstilar, behov och tidstillgång kan då kombineras med de möjligheter till lärande som sker i interaktiva videomöten i grupp med våra erfarna ledarutvecklare.

Syftet är att skapa  engagemang för ledarskapet och att få andra att ta ägarskap för uppdrag och samverkan. Vi hjälper deltagarna att bättre förstå gruppers utveckling, att kommunicera sitt ledarskap, och att leda utifrån just sin situation och uppdrag, och därmed leda och inspirera andra till att följa. Utbildningen riktar sig till dem som leder utan att vara chef, exempelvis i en specialistroll, som utvecklare, processledare eller samordnare.

Vi erbjuder: En skräddarsydd utbildning om fyra halvdagar i form av interaktiva videomöten. I dessa ges ”mikroföreläsningar” och reflektionspass. Två ytterligare sessioner sker på den digitala lärplattformen Howspace mellan videomötena, där det finns möjlighet till fördjupning, förberedelse och arbete i egen takt. Deltagarna delas upp i mindre fasta grupper, ”triader”, som träffas fysiskt eller i Zoom/Tams eller motsvarande, och stöttar varandra i lärprocessen under programmets gång. Mellan träffarna jobbar deltagarna aktivt med att hands-on pröva verktyg och arbetssätt som introduceras i programmet – och lär genom att göra.

För mer information kontakta Annika Gistvall.
Tel: 070-514 84 86
Mejl: annika.gistvall@ipf.se

Back To Top