skip to Main Content

Att leda utvecklande på distans

Hur kan ledarskap på distans skapa engagemang och få medarbetare att ta ”ägandeskap” för uppdrag och samverkan i gruppen? Många upplever att distans kan leda till minskad tillit. Avståndet kan också skapa en känsla av att uppdraget vilar helt på medarbetarens axlar.

Vi adresserar istället hur distans, för såväl ledare som medarbetare, också kan vara utvecklande, motiverande och innovativt om det upplevs som att det finns en närhet i form av tillit, och förtroende i det operativa arbetet. Ledarskapets viktigaste roll blir då att vara ett föredöme, ta ansvar, stödja, konfrontera, skapa delaktighet och kreativitet. Kort sagt: att vara en utvecklande ledare.

Med grund i forskning kring såväl utvecklande ledarskap och distansledarskap erbjuder vi en möjlighet att med andra reflektera över egna distansutmaningar och vägen till ett utvecklande distansledarskap på distans.

Vi erbjuder: En skräddarsydd utbildningsinsats om två halvdagar på distans där deltagarna arbetar i mindre grupper, lärtriader, och aktivt arbetar med ett tema och knyter an till egna utmaningar. Under perioden mellan webbinar 1 och 2 träffas lärgrupperna och coachar varandra i triader utifrån sina aktuella distansledarkskapssituationer och de utmaningar som de valt att ta tag i och träna på.

Möt en av våra programledare som jobbar med distansledarskap, Annika Gistvall, leg psykolog: Länk till video

För mer information kontakta Annika Gistvall
E-post: annika.gistvall@ipf.se
Tel: 070-514 84 86

Back To Top