skip to Main Content

Uppsala Public Management Seminars

På Uppsala Public Management Seminars adresserar vi styrning och ledning av offentlig verksamhet utifrån både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Forskning inom en rad discipliner kombineras med reella och aktuella utmaningar hos praktiken.

Seminariet genomförs en gång per år i samverkan med Uppsala Universitet Innovation och Avdelningen för externa relationer, Uppdragsutbildningen, vid Uppsala Universitet, och riktar sig till forskare och praktiker i offentlig sektor.

På grund av Corona tvingades vi fatta det svåra beslutat att informera 170 anmälda intresserade att den konferens som planerades till den 18 mars 2020 har ställts in. Vi återkommer med information om nästa tillfälle, 

Filmer med highlights från UPMS 2019 hittar du här!

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Back To Top