skip to Main Content

Uppsala Public Management Seminars

På Uppsala Public Management Seminars adresserar vi styrning och ledning av offentlig verksamhet utifrån både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Forskning inom en rad discipliner kombineras med reella och aktuella utmaningar hos praktiken.

Seminariet genomförs en gång per år i samverkan med Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala Universitet och riktar sig till forskare och praktiker i offentlig sektor.

Nästa seminarium planeras till november 2022:

KLARAR SVERIGE KRISER?
DEN SVENSKA MODELLENS UTMANINGAR I EN NY TID.

Årets upplaga av Uppsala Public Management Seminar fokuserar på Sveriges förmåga att hantera kriser – akuta och långsamt framväxande. ​Mot bakgrund av den svenska välfärdsmodellen och hur den förvaltas ger ett antal forskare och debattörer olika perspektiv på dessa frågor, belyser problemen och pekar på möjliga vägar framåt.

Välkommen till en dag av dialog, deltagaraktivitet och lärande i ett möte mellan praktik och akademi!

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Back To Top