skip to Main Content
IMG_2468

Uppsala Public Management Seminars

På Uppsala Public Management Seminars adresserar vi styrning och ledning av offentlig verksamhet utifrån både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Forskning inom en rad discipliner kombineras med reella och aktuella utmaningar hos praktiken.

Seminariet genomförs en gång per år i samverkan med Uppsala Universitet Innovation och Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala Universitet, och riktar sig till forskare och praktiker i offentlig sektor.

Vi har nu den 20 mars genomfört årets välbesökta UPMS och passar på att tacka alla medverkande och deltagare som gjorde vårt 10-årsfirande seminarium till en värdefull begivenhet. Nästa UPMS planeras till mars 2020 där vi inom kort återkommer med detaljer.

Vi kommer inom kort att lägga upp filmer och material från 2019 års UPMS. Till dess, ta gärna del av några bidrag från UPMS 2018:

– Highlights UPMS 2018. Se film

Det offentliga under angrepp? Prof Sverker Gustavsson, om hur vi kan se populismens framväxt som en kraft på tvärs mot tidigare höger-vänsterlogik. Se film

Att styra organisationer med konkurrens. Prof Stefan Arora-Jonsson, om konkurrens som en medvetet införd styrform, med sina för- och nackdelar. Se film

Healthcare Management istället för New Public Management? Ekon. Dr. Cecilia Lindholm,   Med. Dr. Mio Fredriksson, om hur NPM i vården utmanas av ökat patientansvar, digitalisering och tillitsbaserad styrning. Se film

Digitalisering och tillitsbaserad styrning. Prof Jan Lindvall, om hur digitaliseringen påverkar hur vi finner en balans mellan kontroll och tillit. Se film

Likabehandling och jämställdhetsintegrering. Hinke Linnér, Försvarsmakten, om hur man kan bryta gamla makthierarkier och samtidigt värna om traditioner. Se film

 

Nästa Uppsala Public Management Seminar äger rum i mars 2020

Charlotte

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Back To Top