skip to Main Content

Uppsala Public Management Seminars

På Uppsala Public Management Seminars adresserar vi styrning och ledning av offentlig verksamhet utifrån både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Forskning inom en rad discipliner kombineras med reella och aktuella utmaningar hos praktiken.

Seminariet genomförs en gång per år i samverkan med Enheten för externa relationer, Uppdragsutbildningen, vid Uppsala Universitet, och riktar sig till forskare och praktiker i offentlig sektor.

På grund av Corona tvingades vi fatta det svåra beslutat att ställa in konferensen 2021-22. Vi har ambitionen att återkomma med en konferens våren 2022, 

Filmer med highlights från UPMS 2019 hittar du här!

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Back To Top