skip to Main Content

Mytodrama®

Med Mytodrama® använder vi kraften i litteraturens och teaterns berättelser för att jobba med ledarskapets eviga frågor med grupper av chefer, leder och medarbetare.

Människan är kodad att minnas bilder, symboler och känslor starkare, längre och tydligare än information och fakta. Varje Mytodrama® bygger på en tidlös berättelse och är en ingång och ram för en interaktiv dynamisk utvecklingsresa i ledarskapet, för såväl grupper som för enskilda ledare.

Få metoder öppnar på samma effektiva sätt upp en grupp som vill utvecklas för att aktivt reflektera kring ledarskapets svåra frågor. Att utbyta erfarenheter och spegla ledarskap och den egna verksamheten är kärnan i Mytodrama®, med syftet att bättre hantera osäkerhet, förändring, svåra val etc. Psykologi och filosofi, men också teorier och modeller från annan modern forskning är naturliga element i detta.

Formatet kan variera från en halv dag till att Mytodrama® utgör kärnan i längre ledarutvecklingsprogram. Våra myter och dramer adresserar olika utmaningar i ledarskapet.

Se gärna våra introduktionsfilmer nedan, eller kontakta oss kring vilket Mytodrama® som kan adressera den situation som just du möter.

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Vad är Mytodrama®?

En introduktion kring mytodrama som pedagogisk metod, dess olika tillämpningsområden och hur mytodrama kan vara ett effektivt sätt att adressera centrala ledarskapsfrågor på riktigt, så det berör och skapar verklig effekt.

Elisabeth I, eller The Good Queen Bess

Ett nyutvecklat Mytodrama® där vi frågar oss vad Elisabeth I av England (1533-1603) kan lära oss om ledaren som symbol och att bli vuxen i sitt chefs- och ledarskap, och om att som ledare hantera makt.

Se en kort film om mytodramat: HÄR

Henry V

Ett ofta efterfrågat mytodrama inom ledarskapsträning där vi behandlar:

 • Att bli chef över sina kamrater
 • Vikten av personlig vision
 • Att leda förändring
 • Vad måste jag offra?
 • Det inspirerande ledarskapet
 • Ny som chef

Kung Arthur

En metafor för moderna ledningsgrupper där vi tar upp:

 • Att få tillgång till makten
 • En gemensam arena – är bordet runt?
 • Interaktion/kommunikation: åt vilket håll?
 • Lojalitet i ledningsgruppen
 • Helhetssyn eller delsyn

Raoul Wallenberg

Om prägling, drivkrafter, livsavgörande ögonblick och förmågan att komma igen trots motgånga

Berättelsen och deltagarnas interaktion lyfter frågor om vad som formar, driver och påverkar oss som ledare och människor. Hur kan vi utveckla våra perspektiv på ledarskap?

Ifigenia

Bygger på Euripides drama från ca 400 f. Kr och handlar om svåra val – om att tvingas välja mellan onda ting, där man som ledare ifrågasätts oavsett. Tar upp teman som ledarskapets moraliska dilemman, beslutsfattande under press, maktens frestelser, lojalitetens gränser och ledarens behov av gruppens stöd.

Heliga Birgitta

Om att orka hela vägen, genom fokusering, smidighet och konsten att komma tillbaka – agilitet och resilience.

Birgitta lär sig att förena vision, aktion och passion i vardagens ledarskap och därmed skapa trovärdighet. Att leda autentiskt handlar om äkthet, att finna balansen mellan att vara styrd utifrån och den inre motivationen.

Trollflöjten

Om personlig mognad och om att våga möta det okända. Vi arbetar med frågor som vad det innebär att våga anta en utmaning eller ge sig in i ett förändringsarbete. Hur leder man under osäkerhet och hur adresserar man prövningar på vägen?

Back To Top