skip to Main Content

Så här arbetar vi på IPF
• Vi är ett olikt lag som vill och kan skapa samhällsnytta!
• Vår grund när vi utvecklar chefer, ledare och organisationer är ett verksamhetsnära och akademiskt förhållningssätt.
• Praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt gör oss till ett samverkansnav inom organisation och ledarskap

Läs mer om oss!

GD sept 2022

Ny IPF-skrift: Berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa

Vad betyder det att vara myndighetschef? Hur påverkas man av rollen? Utifrån att under mer än 12 år ha följt myndighetschefer under hela deras förordnandetid lyfter IPF:s Kira von Knorring Nordmark och Gunnar Westling fram intressanta utvecklingsmönster som går igen. Vi ställer oss frågan: Vilka utmaningar möter en myndighetschef, utifrån ett chefs- och ledarperspektiv? Vad lär sig chefen av att hantera dessa utmaningar? Och, inte minst, vad kan förklara de ofta återkommande mönster vi ser i myndighetschefers utvecklingsresa?

Beställ skriften på

Lyssna på Podden om boken

IPF Podd: Att knäcka koden för digitalisering och förändring

Fredrik Molin och Eva Norrman Brandt delar erfarenheter från ett nyligen avslutat forskningsprojekt om hur en större myndighet (Trafikverket) brottas med samhällskritisk digital omställning. Hur påverkar det individ och grupp? Hur skapar man framdrift där etablerade arbetssätt bromsar? Fredrik och Eva lyfter faktorer som: sense of urgency, behovet av ett tydligt Varför, ledningens målmedvetna fokus på implementering och möjligheter, att utgå och lära från det positiva som har rörelse, att skapa konkreta träningsmiljöer där man ofarligt kan träna, m.m.

Länk till rapport

IPF Podd: Tillit och medledarskap i praktiken

Att som chef konkret komma i gång med att bättre utnyttja den inre motivationen hos medarbetare, hur gör man det? IPF:s Annika Gistvall och Johanna Rådeström, bägge legitimerade psykologer tar i podden upp hur man som chef på ett handfast sätt kan öppna dörren för mer självgående strukturer och större upplevt ansvarstagande. Samtalet baserar sig på den bok de kommer ut med inom kort på Libers förlag: ”Tillit och medledarskap”.

Lyssna på vår podd för att höra mer

Back To Top