skip to Main Content

Så här arbetar vi på IPF
• Vi är ett olikt lag som vill och kan skapa samhällsnytta!
• Vår grund när vi utvecklar chefer, ledare och organisationer är ett verksamhetsnära och akademiskt förhållningssätt.
• Praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt gör oss till ett samverkansnav inom organisation och ledarskap

Läs mer om oss!

Podd dec 21

Att leda i korselden – om ledarskap i politisk styrda organisationer

Hur ska ledarskapet i myndigheter och kommunala förvaltningar se ut för att möta krav och förväntningar hos politiska beslutsfattare? Hur utforma ett ledarskap som är lyhört för verksamhetens behov och samtidigt anpassat till plötsliga politiska initiativ och det politiska spelet? Reflektioner efter vår IPF-dag 10 december, med IPF:arna Katarina Barrling, docent och Johan Hansson, ekon.dr.

Lyssna på podden här

Ledarskap i tillväxtbolag
Hur kan tillväxtbolag stärkas genom mer medveten och fokuserad ledarutveckling? Det är frågan som stått i fokus hösten 2021 när IPF–Institutet för Personal- och Företagsutveckling genomfört en uppskattad pilotutbildning i Uppsala om ledarskap i nystartade tillväxtbolag med bland andra några av UU Invests portföljbolag.

Läs mer här om utbildningen och några råd till dig som vill utveckla ditt ledarskap från IPF

STAMINA: Om att engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet
Hur engagerar man medarbetarna i arbetsmiljöarbetet? STAMINA – en metod för att skapa uthållig positiv verksamhetsutveckling med delaktighet. IPF:s forskare Fredrik Molin, tillsammans med psykolog Annika Gistvall berättar om resultatet av vår senaste följeforskning.

Lyssna på vår podd för att höra mer

Back To Top