skip to Main Content

Så här arbetar vi på IPF
• Vi är ett olikt lag som vill och kan skapa samhällsnytta!
• Vår grund när vi utvecklar chefer, ledare och organisationer är ett verksamhetsnära och akademiskt förhållningssätt.
• Praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt gör oss till ett samverkansnav inom organisation och ledarskap

Läs mer om oss!

GD sept 2022

Ny IPF-bok: Berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa

Vad betyder det att vara myndighetschef? Hur påverkas man av rollen? Utifrån att under mer än 12 år ha följt myndighetschefer under hela deras förordnandetid lyfter IPF:s Kira von Knorring Nordmark och Gunnar Westling fram intressanta utvecklingsmönster som går igen. Vi ställer oss frågan: Vilka utmaningar möter en myndighetschef, utifrån ett chefs- och ledarperspektiv? Vad lär sig chefen av att hantera dessa utmaningar? Och, inte minst, vad kan förklara de ofta återkommande mönster vi ser i myndighetschefers utvecklingsresa?

Beställ skriften på

Lyssna på Podden om boken

Förändring och digitalisering

Eva Norrman Brandt, affilierad forskare vid IPF och Fredrik Molin, forskare vid IPF delar i två rapporter med sig av intressanta iakttagelser och tankar om Trafikverkets digitaliseringsarbete. De har studerat utmaningar i förändringsarbetet med att digitalisera verksamhet, och implementeringen av digitala verktyg. Ett fokus för det tvååriga projektet har varit att undersöka hur nyckelaktörer i digitaliseringsprojekt upplever sina roller och hur det knyter an till myndighetens vision och målsättning för digitalisering. Som vi ser det, insikter och slutsatser av betydelse för en bredare krets av verksamheter.

Länk till rapport

IPF Podd: Tillit och medledarskap i praktiken

Att som chef konkret komma i gång med att bättre utnyttja den inre motivationen hos medarbetare, hur gör man det? IPF:s Annika Gistvall och Johanna Rådeström, bägge legitimerade psykologer tar i podden upp hur man som chef på ett handfast sätt kan öppna dörren för mer självgående strukturer och större upplevt ansvarstagande. Samtalet baserar sig på den bok de kommer ut med inom kort på Libers förlag: ”Tillit och medledarskap”.

Lyssna på vår podd för att höra mer

Back To Top