skip to Main Content

Så här arbetar vi på IPF
• Vi är ett olikt lag som vill och kan skapa samhällsnytta!
• Vår grund när vi utvecklar chefer, ledare och organisationer är ett verksamhetsnära och akademiskt förhållningssätt.
• Praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt gör oss till ett samverkansnav inom organisation och ledarskap

Läs mer om oss!

ipf - annika o eva

IPF-podd: Förändring och ledarskap i en värld utan lugn

När vi inte längre kan räkna med att det blir lugnt, hur skall vi då se på ledarskap och medledarskap? IPF:s Annika Gistvall och Eva Norrman Brandt tar sig an frågan hur man skapar uthållighet i vår förmåga till förändring.  Var går gränserna för vad man kan och bör göra? Hur ska man tänka och göra som ledare för att orka hålla i?

Länk till podden

GD sept 2022

IPF-skrift: Berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa

Vad betyder det att vara myndighetschef? Hur påverkas man av rollen? Utifrån att under mer än 12 år ha följt myndighetschefer under hela deras förordnandetid lyfter IPF:s Kira von Knorring Nordmark och Gunnar Westling fram intressanta utvecklingsmönster som går igen. Vi ställer oss frågan: Vilka utmaningar möter en myndighetschef, utifrån ett chefs- och ledarperspektiv? Vad lär sig chefen av att hantera dessa utmaningar? Och, inte minst, vad kan förklara de ofta återkommande mönster vi ser i myndighetschefers utvecklingsresa?

Beställ skriften på

Lyssna på Podden om boken

IPF Podd: Makt och mångfald i ett digitaliserat arbetsliv – hur bygger vi team i den digitala eran?

Med utgångspunkt i forskning kring ledarskap och teamarbete på distans samtalar IPF:s Ulrika Karlhager och Lena Zander, professor och forskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Vilka utmaningar och möjligheter har ledare i sitt teambyggande, som sker i en mix av det digitala, hybrida och kontorsbaserade? Vad ser Lena i sin forskning om digitala team? Vi berör teman som makt och mångfald, och hur man som ledare navigerar när gruppen har olika bilder av hur en ledare ska vara. Välkommen att lyssna!

.Länk till Podd

IPF Podd: Tillit och medledarskap i praktiken

Att som chef konkret komma i gång med att bättre utnyttja den inre motivationen hos medarbetare, hur gör man det? IPF:s Annika Gistvall och Johanna Rådeström, bägge legitimerade psykologer tar i podden upp hur man som chef på ett handfast sätt kan öppna dörren för mer självgående strukturer och större upplevt ansvarstagande. Samtalet baserar sig på den bok de kommer ut med inom kort på Libers förlag: ”Tillit och medledarskap”.

Länk till podd

Back To Top