skip to Main Content

Vi sätter forskning i arbete

NÅGRA INLÄGG

Aha 600

Så här arbetar vi på IPF

Vi är ett olikt lag som förenas i förmågan och viljan att skapa samhällsnytta! När vi utvecklar chefer och ledare har vi ett verksamhetsnära och akademiskt förhållningssätt. Med egna praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt är vi ett samverkansnav inom organisation och ledarskap.

Läs mer om IPF här.

 

RF poddbild

Spontanitet och samspel, ett projekt för Riksidrottsförbundet

Självorganisering och spontanitet lyser igenom som två spännande förutsättningar för att lyckas i ett precis avslutat projekt för Riksidrottsförbundet, där vi studerat hur idrotten runt om i Sverige arbetar med integration på lokal nivå.

Lyssna på vår podd för att höra mer: Här 

Det går även att ladda ner rapporten: Här

Johan och Niklas

Tillitsgenererande styrning – bortom resurser!

Vid akuta kriser och behov prövas den offentliga sektorns förmåga att upprätthålla vitala samhällsfunktioner och kravet blir ofta mer resurser.

Men vi menar att förmåga att respondera minst lika mycket handlar om verksamheternas interna styrning: grundläggande praktiska frågor om hur man jobbar, hur man utformar interna processer, och hur man samverkar med nyckelaktörer i omgivningen. Lyssna på vår erfarenhet från pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i svenska myndigheter. Utmärkande där är ett uthålligt fokus på en effektiv och ändamålsenlig intern styrning genom systematiska förbättringar av arbetssätt och samverkansförmåga.

Lyssna på vår pod! Lyssna här!

Klippgubbar 600

Tillit utifrån samverkan, framgångsexempel, i praktiken

Framgångsrik samverkan över professionsgränser och organisatoriska gränser är i fokus för ett projekt kring elevhälsa för Falu kommun och Landstinget i Dalarna som IPF följt. Exemplet visar hur samverkan gynnas av en atmosfär som präglas av tillit och tålmodigt arbete för att utveckla ömsesidig respekt bland medlemmarna i arbetsgrupper och team.

Lyssna på podden med IPF:s Johan Hansson där han delar med sig av projektets framgångsfaktorer för samverkan, i praktiken: Podd

 

Back To Top