skip to Main Content

Vi sätter forskning i arbete

NÅGRA INLÄGG

Aha 600

Så här arbetar vi på IPF

Vi är ett olikt lag som förenas i förmågan och viljan att skapa samhällsnytta! När vi utvecklar chefer och ledare har vi ett verksamhetsnära och akademiskt förhållningssätt. Med egna praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt är vi ett samverkansnav inom organisation och ledarskap.

Läs mer om IPF här.

 

RF poddbild

Spontanitet och samspel, ett projekt för Riksidrottsförbundet

Självorganisering och spontanitet lyser igenom som två spännande förutsättningar för att lyckas i ett precis avslutat projekt för Riksidrottsförbundet, där vi studerat hur idrotten runt om i Sverige arbetar med integration på lokal nivå.

Lyssna på vår podd för att höra mer: Här 

Det går även att ladda ner rapporten: Här

Whiteboard 600

För ledarutvecklare om ledarutveckling

Morgondagens ledarutveckling – ett nytt interaktivt tre dagars utvecklingsprogram för dig som själv ansvarar för ledarutveckling i din organisation, där vi integrerar modern forskning, praktiska erfarenheter och omvärldsförändringar.  Mångahanda ”svar” och modeller torgförs och vi utvecklar förmågan att bedöma vad som är det bästa eller rätta att göra i den egna kontexten.

Vill du veta mer? Läs mer!

Klippgubbar 600

Tillit utifrån samverkan, framgångsexempel, i praktiken

Framgångsrik samverkan över professionsgränser och organisatoriska gränser är i fokus för ett projekt kring elevhälsa för Falu kommun och Landstinget i Dalarna som IPF följt. Exemplet visar hur samverkan gynnas av en atmosfär som präglas av tillit och tålmodigt arbete för att utveckla ömsesidig respekt bland medlemmarna i arbetsgrupper och team.

Lyssna på podden med IPF:s Johan Hansson där han delar med sig av projektets framgångsfaktorer för samverkan, i praktiken: Podd

 

Back To Top