skip to Main Content

VI SÄTTER FORSKNING I ARBETE

Så här arbetar vi på IPF

Vi är ett olikt lag som förenas i förmågan och viljan att skapa samhällsnytta! När vi utvecklar chefer och ledare har vi ett verksamhetsnära och akademiskt förhållningssätt. Med egna praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt är vi ett samverkansnav inom organisation och ledarskap.

Läs mer om IPF här.

IPF Forskarpodd: Att leda utveckling, och långsiktigt, i det nya normala

På IPF-dagen i december frågade vi oss vad övergången från att leda i kris till att leda utveckling innebär. 40 deltagare sattes i arbete med vår interaktiva AIR-metodik där vi utforskade frågor som: Har krisen medfört en förenklad styrning för att ge verksamheten en chans, och vad säger detta om ökad tillit? Har möjlighetshorisonten förbättrats för innovation när vi tvingas tänka nytt? Borde vi lyfta fram det positiva vi sett med lojalitet i krisens vardag, som en faktor bakom engagemang och utveckling? Börjar en insikt växa fram efter allt kortsiktigt parerande att man inte vill gå tillbaka helt till det gamla?

Lyssna på vår podd för att höra mer: Här 

Tillitsgenererande styrning – bortom resurser!

Vid akuta kriser och behov prövas den offentliga sektorns förmåga att upprätthålla vitala samhällsfunktioner och kravet blir ofta mer resurser.

Men vi menar att förmåga att respondera minst lika mycket handlar om verksamheternas interna styrning: grundläggande praktiska frågor om hur man jobbar, hur man utformar interna processer, och hur man samverkar med nyckelaktörer i omgivningen. Lyssna på vår erfarenhet från pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i svenska myndigheter. Utmärkande där är ett uthålligt fokus på en effektiv och ändamålsenlig intern styrning genom systematiska förbättringar av arbetssätt och samverkansförmåga.

Lyssna på vår podd! Lyssna här!

STAMINA: Om att engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet

Hur engagerar man medarbetarna i arbetsmiljöarbetet? STAMINA – en metod för att skapa uthållig positiv verksamhetsutveckling med delaktighet. IPF:s forskare Fredrik Molin, tillsammans med psykolog Annika Gistvall berättar om resultatet av vår senaste följeforskning. Detta på en metod som kan göra skillnad för de organisationer som ställer sig frågan: – Hur kan arbetsmiljöarbete bli engagerande och värdeskapande på riktigt? Vi pratar om STAMINA – vi engagerar medarbetarna i arbetsmiljöarbetet och skapar därigenom uthållig och positiv verksamhetsutveckling genom delaktighet.

Lyssna på podden med IPF:s Fredrik Molin och Annika Gistvall: Podd

 

Back To Top