skip to Main Content

VI SÄTTER FORSKNING I ARBETE

Så här arbetar vi på IPF

Vi är ett olikt lag som förenas i förmågan och viljan att skapa samhällsnytta! När vi utvecklar chefer och ledare har vi ett verksamhetsnära och akademiskt förhållningssätt. Med egna praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt är vi ett samverkansnav inom organisation och ledarskap.

Läs mer om IPF: Här.

Tänk om den hållbara ordningen är kultur och inte struktur…

På IPF-dagen i juni undersökte vi hur vi kan och bör se på våra organisationskulturer när mycket ställts på ända. Vad är kärnan i kulturen som hjälper när allt gungar, och vad behöver vi särskilt värdesätta i vår kultur när vi rör oss framåt och in i ett nytt normalt läge. Om detta reflekterar Birgitta Södergren och Johan Hansson på IPF.

Lyssna på vår podd för att höra mer: Här 

Tillitsgenererande styrning – bortom resurser!

Vid akuta kriser och behov prövas den offentliga sektorns förmåga att upprätthålla vitala samhällsfunktioner och kravet blir ofta mer resurser.

Men vi menar att förmåga att respondera minst lika mycket handlar om verksamheternas interna styrning: grundläggande praktiska frågor om hur man jobbar, hur man utformar interna processer, och hur man samverkar med nyckelaktörer i omgivningen. Lyssna på vår erfarenhet från pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i svenska myndigheter. Utmärkande där är ett uthålligt fokus på en effektiv och ändamålsenlig intern styrning genom systematiska förbättringar av arbetssätt och samverkansförmåga.

Lyssna på vår podd för att höra mer! Här!

STAMINA: Om att engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet

Hur engagerar man medarbetarna i arbetsmiljöarbetet? STAMINA – en metod för att skapa uthållig positiv verksamhetsutveckling med delaktighet. IPF:s forskare Fredrik Molin, tillsammans med psykolog Annika Gistvall berättar om resultatet av vår senaste följeforskning. Detta på en metod som kan göra skillnad för de organisationer som ställer sig frågan: – Hur kan arbetsmiljöarbete bli engagerande och värdeskapande på riktigt? Vi pratar om STAMINA – vi engagerar medarbetarna i arbetsmiljöarbetet och skapar därigenom uthållig och positiv verksamhetsutveckling genom delaktighet.

Lyssna på vår podd för att höra mer: Här

 

Back To Top