skip to Main Content

Utvecklingsprogram för akademiska ledare

IPF erbjuder ett utvecklingsprogram i konsortieformat för högskolor, som tar sin utgångspunkt i de särskilda utmaningar som ledare möter inom akademin. En sjunde programomgång genomförs med start 27 mars 2023.

Programmet omfattar 6 dagar, uppdelat på 3 tillfällen för att ge deltagarna möjlighet att relatera det som tas upp i programmet till den egna vardagen. Programmet bygger på dialogpedagogik med interaktion, reflektion och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får möte sig själva och andra för att skapa förståelse för sin situation, sitt/sina uppdrag och sig själva som ledare och person i akademin.  

Nyckelteman: 

  • Att leda utifrån min personlighet i olika sammanhang 
  • Värderingar och ledarskap 
  • Grupper och grupputveckling  
  • Att förstå systemet (Triple Helix), forskningens samhällsnytta, akademin och innovationssystemet 
  • Att leda i akademin 
  • Kommunikation och framtid 

Nästa programstart: 27 mars 2023

För mer information kontakta Olof Karnell.
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

För vem?
Programmet vänder sig till personer som är relativt nya i sin ledarroll men som samtidigt besitter viss egen erfarenhet (minst sex månader i sin nuvarande position). Deltagarna har en ledande befattning inom högskolan, med minst arbetsledande funktion alternativt personalansvar. Det kan till exempel handla om att: leda forskning, leda i utbildningsmiljön, leda institution, ingå som medledare i forskningsprojekt som löper på tvärs i och utanför högskolan och/eller ha en administrativ ledarfunktion. En av styrkorna med programmet är just att de olika ledarrollerna inom akademin samtliga finns representerade. Det är önskvärt att olika ledarbefattningar finns med från varje högskola.

Back To Top