skip to Main Content

Utvecklingsprogram för akademiska ledare

IPF erbjuder ett utvecklingsprogram i konsortieformat för högskolor, som tar sin utgångspunkt i de särskilda utmaningar som ledare möter inom akademin. En femte programomgång genomförs med start 20 oktober 2020.

Programmet omfattar 6 dagar, uppdelat på 3 tillfällen för att ge deltagarna möjlighet att relatera det som tas upp i programmet till den egna vardagen. Programmet bygger på dialogpedagogik med interaktion, reflektion och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får möte sig själva och andra för att skapa förståelse för sin situation, sitt/sina uppdrag och sig själva som ledare och person i akademin.  

Nyckelteman: 

  • Att leda utifrån min personlighet i olika sammanhang 
  • Värderingar och ledarskap 
  • Grupper och grupputveckling  
  • Att förstå systemet (Triple Helix), forskningens samhällsnytta, akademin och innovationssystemet 
  • Att leda i akademin 
  • Kommunikation och framtid 

Nästa programstart: oktober 2021

För mer information kontakta Olof Karnell.
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

För vem?
Programmet vänder sig till deltagare som är relativt nya i sin ledarroll men som samtidigt besitter viss egen erfarenhet (1–2 år i sin nuvarande position). Deltagarna ska ha en ledarbefattning på operativ nivå inom akademin vilket betyder att de kan: leda forskning, leda i utbildningsmiljön, leda institution, ingå som medledare i forskningsprojekt som löper på tvärs i och utanför högskolan/universitetet och/eller ha en administrativ ledarfunktion. Inget krav ställs på budget och/eller personalansvar. 

Back To Top