skip to Main Content

Vägen till medledarskap Där ledarskap och medarbetarskap möts

Brottas du med att få ihop ledarskap och medarbetarskap? Vill du hålla som chef och samtidigt lösa problemen bättre i din organisation? Eller arbetar du inom HR och driver utveckling? Tror du på att ökat handlingsutrymme leder till bättre nyttjande av medarbetares kompetens men vet inte hur du ska ta nästa steg? Famlar du kring hur kontroll och uppföljning ska se ut när du ger mandat till medarbetare?

Vi bjuder in dig att under en och en halv dag utforska, undersöka och formulera vad din organisation behöver för att komma i gång med medledarskapet. Du kommer att identifiera och tydliggöra steg som du kan ta för att få förändring i det stora systemet. Du träffar likasinnade för att inspireras, lära och utbyta erfarenheter.

Dagarna leds av Annika Gistvall och Johanna Rådeström, organisationskonsulter och leg psykologer vid IPF, som förra året tillsammans kom ut med boken ”Tillit och medledarskap – handbok för chefer” (nominerad till årets HR-bok 2023).

Vårt upplägg

Vi erbjuder ett konkret ”train-the-trainer”-upplägg, där du får metoder och verktyg att tillämpa i arbetet. Du genomför också en praktisk hemuppgift mellan dagarna som ger dig insikter för att agera.

Vi arbetar med frågor som:

  • Mer involverade och ansvarstagande medarbetare, hur går det till i praktiken?
  • Hur påverkas det traditionella chefskapet och styrningen i organisationen av ökat handlingsutrymme och självbestämmande hos medarbetare?
  • Framgångsfaktorer och fallgropar.
  • Erfarenhetsutbyte och goda exempel på medledarskap – vad säger en spaning på dem som ligger ”i fronten”?
  • Metodverkstad – konkreta verktyg för medledarskap
  • Hur taktar man en förändring?
  • Din handlingsplan för nästa steg

För vem?

För dig som är chef, eller verksam inom HR, och vill förflytta medledarskapet inom din organisation. Vi välkomnar flera deltagare från samma organisation för att ytterligare stärka effekten av deltagandet.

Våra programledare: Johanna Rådeström och Annika Gistvall, organisationskonsulter och leg psykologer vid IPF

Johannas och Annikas nyligen utkomna bok på temat

Två alternativa starter hösten 2024

Tillfälle 1: 15 augusti (kl. 9–16) i Stockholm + 11 september (kl. 9-12) digitalt

Tillfälle 2: 24 oktober (kl. 9–16) i Stockholm + 18 november (kl. 9-12) digitalt

Plats: Klara Konferens nära T-centralen

Pris: 7.700 kr exkl moms (fika och lunch ingår)

Begränsat antal platser

Ladda ned programblad: Programblad Vägen till medledarskap 2024

Anmälan till info@ipf.se Skriv Anmälan Vägen till medledarskap i rubriken och skriv om du anmäler dig till Tillfälle 1 eller Tillfälle 2.

Frågor: Kontakta Charlotte Winberg, tel 070-399 41 46 eller charlotte.winberg@ipf.se

 

Back To Top