skip to Main Content

Om IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling

Vi skapar lärande möten i kunskapsfronten inom organisation och ledarskap. Vi ser oss som ett nationellt samverkansnav som sedan 1986, på vårt unika sätt kombinerar egna verksamhetsnära forskningsprojekt, sprider kunskap och stödjer organisationer, chefer och ledare att skapa utveckling och verkligt lärande. 

Våra utvecklingsinsatser och forskningsuppdrag finns inom såväl offentlig, privat som ideell sektor. IPF:s egna lärfilosofi är verksamhetsnära och resultatorienterad, med ett akademiskt förhållningssätt till perspektiv och metoder, och en anpassad pedagogik för chefer, ledare och specialister. Flera verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt inom området organisation, styrning och ledarskap genomförs som uppdrags- och följeforskning i samverkan med företag samt offentliga och ideella organisationer.  

Som samverkansnav arbetar vi aktivt och kreativt med ett omfattande nätverk av forskare inom olika discipliner vid Uppsala universitet och andra lärosäten, samt med konsulter, praktiker och strategiska samarbetspartners. 

Back To Top