skip to Main Content

Välkommen till IPF-podd & media

Här sprider vi kunskap och skapar lärande möten inom organisation och ledarskap. Utgångspunkten är vårt eget nyfikna förhållningssätt till utmaningar och frågor som praktiken brottas med, och där vi bedriver egen kunskapsutveckling.

Här följer några av våra senaste poddar och medieinslag. Podden ligger i dagsläget på Soundcloud. Vill du lyssna på podden via mobilen och Soundclouds app hittar du den här för Iphone och här för Android

Saknad7

Om känslor och saknad i våra organisationer

IPF:s Katarina Barrling, docent och Cecilia Garme, journalist och debattör reflekterar tillsammans med Kira von Knorring Nordmark om vad de tankar som de utvecklat i samband med den nyligen utkomna boken ”Saknad: På spaning efter landet inom oss” har för relevans när vi riktar blickarna in mot våra organisationer.

Podd dec 21

Att leda i korselden – om ledarskap i politisk styrda organisationer

Hur ska ledarskapet i myndigheter och kommunala förvaltningar se ut för att möta krav och förväntningar hos politiska beslutsfattare? Hur utforma ett ledarskap som är lyhört för verksamhetens behov och samtidigt anpassat till plötsliga politiska initiativ och det politiska spelet? Reflektioner efter vår IPF-dag 10 december, med IPF:arna Katarina Barrling, docent och Johan Hansson, ekon.dr.

Om att både leda och själv bli ledd

Att som chef gå mellan att vara ledare för sina medarbetare och samtidigt ingå i sammanhang där man själv blir ledd. Hur påverkas ansvarstagande och engagemang av rollbytet? Om vad rollerna bär med sig, och några tips om vad man som chef kan göra för att hantera detta samtalar IPF:s Annika Gistvall, leg psykolog och Katarina Barrling, docent.

Tänk om den hållbara ordningen är kultur och inte struktur…

På IPF-dagen i juni undersökte vi hur vi kan och bör se på våra organisationskulturer när mycket ställts på ända. Vad är kärnan i kulturen som hjälper när allt gungar, och vad behöver vi särskilt värdesätta i vår kultur när vi rör oss framåt och in i ett nytt normalt läge. Om detta reflekterar forskarna Birgitta Södergren och Johan Hansson på IPF.

Hur väl fungerar den individuella lönesättningsprocessen?

Om individuell lön finns det en hel del myter och antaganden, inte minst om att det leder till högre motivation och prestation. Men hur evidensbaserat är detta och vad är viktigt att tänka på som lönesättande chef? Om detta reflekterar Teresia Stråberg som har forskningserfarenhet inom området och Birgitta Södergren på IPF.

Arbetslagsledaren som utvecklingskraft för skolan

Utifrån flera och långa utvecklingsuppdrag för skolan reflekterar vi kring hur den positiva kraften hos arbetslagsledare kan nyttjas för utveckling och förändring i hela skolan, från klassrummet till ledningsgruppen.

Att leda utveckling i det nya normala – vad blir annorlunda?

På IPF-dagen i december ställde vi frågan vad övergången från att leda i kris till att leda utveckling innebär. Har spelplanen för ledare att driva utveckling förändrats? Vad kräver det nya normala? Mycket tyder på att en hel del som vi ställt om till under Corona-krisen blir det nya normala, och att vi behöver ställa oss nya frågor gällande hur vi driver utveckling och innovation: Vad kan vi lära oss av innovations- och utvecklingsarbete under denna tid? Vilka möjligheter och utmaningar ser vi?Hur lär vi av det som gått väl och vad tar vi med oss framåt? Lyssna på IPF:s forskare Birgitta Södergren och Fredrik Molin i podden.

Om att engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet

Hur engagerar man medarbetarna i arbetsmiljöarbetet? STAMINA – en metod för att skapa uthållig positiv verksamhetsutveckling med delaktighet. IPF:s forskare Fredrik Molin, tillsammans med psykolog Annika Gistvall berättar om resultatet av vår senaste följeforskning. Detta på en metod som kan göra skillnad för de organisationer som ställer sig frågan: – Hur kan arbetsmiljöarbete bli engagerande och värdeskapande på riktigt? Vi pratar om STAMINA – vi engagerar medarbetarna i arbetsmiljöarbetet och skapar därigenom uthållig och positiv verksamhetsutveckling genom delaktighet.

Om förändrat ledarskap i Corona-krisen

Hur förändras ledarskapet av Corona-pandemin? Samtalet bygger på IPF-dagen den 12 juni, där vi med vår AIR-metodik kunskapade kring berättelser från verkligheten. Jonatan Block, kommundirektör i Hofors Kommun och Eva Frykler, chef för äldreomsorgen i Hässelby/Vällingby delade sina konkreta erfarenheter av ledarskap i krisen. Hur skapas nya lednings- och arbetssätt? Och hur gör vi för att behålla det som är bra när krisen är över? Samtalar gör IPF:s  forskare Birgitta Södergren och Fredrik Molin

Tillitsgenererande styrning i offentlig sektor – bortom resurser!

Har vi rätt bild av hur verksamheten fungerar, egentligen? Vad får det för konsekvenser när vi inte fokuserar tillräckligt på det som faktiskt sker, utan fastnar i föreställningar om hur det bör vara?

Samtalar gör IPF:s Johan Hansson och Niklas Post

IPF:s Kristina Tirén och Fredrik Molin

Spontanitet och samspel, ett projekt för Riksidrottsförbundet

Självorganisering och spontanitet lyser igenom som två spännande förutsättningar för att lyckas i ett precis avslutat projekt för Riksidrottsförbundet, där vi studerat hur idrotten runt om i Sverige arbetar med integration på lokal nivå.

IPF:s Katarina Barrling

Om demokratins framtid

(web-TV 17/12 2018 från Sveriges Riksdag) med IPF:s Katarina Barrling och Prof Sören Holmberg

IPF:s Katarina Barrling, medredaktör för Riksdagens högaktuella forskningsantologi ”Demokratins framtid”, belyser tillsammans med Sören Holmberg demokratins framtid och utmaningar.

IPF:s Johan Hansson

Styra och leda med tillit – över professions- och organisationsgränser

med IPF:s Johan Hansson

Om hur framgångsrik samverkan över professionsgränser och organisatoriska gränser bidrar till bättre elevhälsa i Falun.

IPF:s Katarina Barrling

Anywheres and somewheres

med IPF:s Katarina Barrling

Om hur man kan förstå svensk politik – men också Brexit, Trumps seger och de högerpopulistiska vindarna – utifrån de västerländska traditionerna av ”Anywheres” och ”Somewheres”.

IPF:s Eva Norrman Brandt

Agilt ledarskap

med IPF:s Eva Norrman Brandt

Ledare och chefer behöver förhålla sig till komplexitet och förändring. Hur skiljer sig agilt ledarskap från sin mer traditionella motsvarighet? Krävs en ny typ av ledare?

IPF:s Birgitta Södergren

Flaggskeppsfabriken – varför går det bra med produktion i Sverige?

Med IPF:s Birgitta Södergren och Johan Hansson

Vad utmärker 10 större internationella företag som bedriver framgångsrik produktion i Sverige? Slutsatser från ett projekt med stöd från Teknikföretagen, IF-metall och Vinnova.

IPF:s Fredrik Molin

Skolan som vaccin för det goda samhället

med Skolchefen i Falu kommun Jonatan Block och IPF:s Johan Hansson och Fredrik Molin

Styrning och ledning av skolan som demokratisk grundpelare.

Back To Top