skip to Main Content
Podcast Hero 1200

Välkommen till IPF-podd & media

Här sprider vi kunskap och skapar lärande möten inom organisation och ledarskap. Utgångspunkten är vårt eget nyfikna förhållningssätt till utmaningar och frågor som praktiken brottas med, och där vi bedriver egen kunskapsutveckling.

Här följer några av våra senaste poddar och medieinslag. Podden ligger i dagsläget på Soundcloud. Vill du lyssna på podden via mobilen och Soundclouds app hittar du den här för Iphone och här för Android

Katarina Barling

IPF:s Katarina Barrling

Om demokratins framtid

(web-TV 17/12 2018 från Sveriges Riksdag) med IPF:s Katarina Barrling och Prof Sören Holmberg

IPF:s Katarina Barrling, medredaktör för Riksdagens högaktuella forskningsantologi ”Demokratins framtid”, belyser tillsammans med Sören Holmberg demokratins framtid och utmaningar.

Johan

IPF:s Johan Hansson

Styra och leda med tillit – över professions- och organisationsgränser

med IPF:s Johan Hansson

Om hur framgångsrik samverkan över professionsgränser och organisatoriska gränser bidrar till bättre elevhälsa i Falun.

Katarina Barling

IPF:s Katarina Barrling

Anywheres and somewheres

med IPF:s Katarina Barrling

Om hur man kan förstå svensk politik – men också Brexit, Trumps seger och de högerpopulistiska vindarna – utifrån de västerländska traditionerna av ”Anywheres” och ”Somewheres”.

Eva Brandt

IPF:s Eva Norrman Brandt

Agilt ledarskap

med IPF:s Eva Norrman Brandt

Ledare och chefer behöver förhålla sig till komplexitet och förändring. Hur skiljer sig agilt ledarskap från sin mer traditionella motsvarighet? Krävs en ny typ av ledare?

Birgitta Södergren

IPF:s Birgitta Södergren

Flaggskeppsfabriken – varför går det bra med produktion i Sverige?

Med IPF:s Birgitta Södergren och Johan Hansson

Vad utmärker 10 större internationella företag som bedriver framgångsrik produktion i Sverige? Slutsatser från ett projekt med stöd från Teknikföretagen, IF-metall och Vinnova.

Fredrik

IPF:s Fredrik Molin

Skolan som vaccin för det goda samhället

med Skolchefen i Falu kommun Jonatan Block och IPF:s Johan Hansson och Fredrik Molin

Styrning och ledning av skolan som demokratisk grundpelare.

Back To Top