skip to Main Content

IPF som moderator

Behöver ni en moderator/diskussionsledare? Som forskande konsultorganisation nära samhällets stora utmaningar har vi lång erfarenhet av att agera moderator vid konferenser, paneler, diskussionsfora etc. Gemensamt för de uppdrag vi tar är ofta att vi kan förena ett eget bransch- eller områdeskunnande med möjlighet till verklig anpassning och fördjupning, och frihet att tänka kreativt kring format och process för att skapa verkligt bra samtal och möten. Bland våra moderatorer finns såväl seniora konsulter, som forskare med mångårig erfarenhet av processlett kunskapande. 

Back To Top