skip to Main Content

Chefs- och ledarutveckling

Vi erbjuder interna chefs- och ledarprogram som skräddarsys i samråd med uppdragsgivaren och genomför även några öppna program och utbildningar. Vi arbetar även med utveckling av ledningsgrupper samt individuellt coachstöd. Vi har också ett samarbete med Uppsala universitet när det gäller att genomföra chefsprogram som ger akademiska poäng.

●  Chefsutbildningar
●  Ledningsgrupper 
●  Mytodrama
●  Individuell handledning och coaching
  Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap (UL och IL)

Vi kan också hjälpa till med moderatorsuppdrag inom olika teman.

IPF har ramavtal med ett flertal organisationer inom chefs- och ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, coachning och handledning, bl a med Kammarkollegiet (Ramavtal Managementtjänster – Utveckling chef och grupp samt kompetensförsörjning för myndigheter), Regeringskansliet, Skolverket, Sveriges Kommuner och landsting (Toppledarprogrammet), Stockholms stad – Utbildningsförvaltningen, Luleå Tekniska Universitet, Stockholms Läns Landsting och Försvarets materielverk.

Vi bedriver också ett antal forskningsprojekt inom ledarskapsområdet. Ett av dessa behandlar vardagens ledarskap, det vill säga vad chefer faktiskt gör på dagarna och hur de hanterar praktiska dilemman. Ett annat projekt handlar om ledningsgrupper och fokuserar på väl fungerande kommunikationsmönster.

Läs mer om IPFs forskning.

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Chefsutbildningar

IPF har genom åren genomfört ett stort antal utvecklingsinsatser för chefer. Både för personer med lång chefserfarenhet som befinner sig högt upp i hierarkin och för mer nyblivna chefer. För att stötta chefer att komma vidare i sina uppdrag jobbar vi – utöver att erbjuda relevanta teorier och metoder – också systematiskt med att lyfta in deltagarnas egna utmaningar och erfarenheter som en del av pedagogiken. Det mesta vi gör inom ledarutveckling för chefer är skräddarsydda insatser av olika omfattning. Läs mer om våra skräddarsydda utvecklingsinsatser.

Vi erbjuder för närvarande följande öppna utvecklingsprogram för denna målgrupp:

Toppledarprogrammet

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder återigen Toppledarprogrammet för de högsta cheferna i kommuner och landsting under ledning av IPF.

Ansökningsformulär samt information finns här.

Har du frågor om Toppledarprogrammet eller annan chefsutveckling kontakta gärna Charlotte Winberg tel 070-399 41 46

East Sweden Management Program

Att leda & utveckla affärsverksamhet

Uppsala Management Program och East Sweden Management Program

Hur kan jag som chef och ledare utveckla affärsmöjligheter på den lokala arenan? Vilka samband kan finnas mellan affärsstrategi, ledarskap och prestation? Vad händer egentligen i Uppsala och vad betyder det för mig och min verksamhet?

Uppsala Management Program och East Sweden Management Program vänder sig till kvalificerade chefer och ledare med verksamhet i respektive region som vill utveckla sitt affärsledarskap med lokal utgångspunkt. Programmet fokuserar på att leda och utveckla affärsverksamhet och att skapa arenor för kvalificerat nätverkande mellan chefer inom näringsliv och kommun.

Ladda hem programbeskrivning för UMP här!

Har du frågor om dessa program eller vill du utveckla ett liknande koncept för din region kontakta gärna Charlotte Winberg, tel 070-399 41 46 eller maila info@ipf.se

Ansökningsformulär och beskrivning av East Sweden Management Program samt information om finns på:
www.ostsvenskahandelskammaren.se

 

Uppsala Management Program är ett samarbete mellan Handelskammaren i Uppsala län, Uppsala kommun och IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling AB och syftar till att stärka förmågan till affärsutveckling för chefer och ledare med verksamhet i Uppsala.

Moderatoruppdrag
Söker du en moderator som ser till att ert arrangemang får en struktur som gör att innehållet framträder på bästa sätt?

Våra erfarna moderatorer entusiasmerar deltagarna, ställer rätt frågor, bjuder in publiken och ser till att alla tider hålls och att alla medverkande känner sig trygga och bekväma. Ett gediget förberedelsearbete är en förutsättning för ett lyckat evenemang och vi fäster därför stort avseende vid förberedelsearbetet och tar gärna aktiv del i planeringen.

Våra moderatorer är kvicktänkta och analytiska, alla med pedagogisk utbildning och gedigen erfarenhet av samtalsledning i både mindre och större format.

Bland våra uppdragsgivare finns Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen och Uppsala Universitet.

För mer information, kontakta Katarina Barrling IPF.

Back To Top