skip to Main Content

Morgondagens ledarutveckling
– att skapa verksamhetsnytta genom ledarutveckling

Vi erbjuder en utvecklingsmöjlighet för dig som själv jobbar med ledarutveckling i en organisation, där vi integrerar modern forskning, praktiska erfarenheter, omvärldsförändringar, och en möjlighet till rikt erfarenhetsutbyte och reflektion.

Vi lever i en tid där ”gamla sanningar” inte alltid står på stabil grund, och där många olika eller snarlika ”nya svar”, modeller och koncept förs fram som generella lösningar för att utveckla chefer och ledare i organisationer som alltmer präglas av förändring, krav på flexibilitet och samverkan, innovationsförmåga och komplext tänkande.

I denna situation behöver du som jobbar med ledar- och chefsutveckling kunna sortera, utvärdera och välja bland allt som erbjuds och kunna bedöma vad som är det bästa eller rätta att göra i just din verksamhet. Vi tror att framgångsrik ledarutveckling bottnar i vetenskap och beprövad erfarenhet, flera år av möten med chefer och ledare, förmågan att dra nytta av sina och andras lärdomar, och inte minst förmågan att kunna göra medvetna anpassade val utifrån den givna verksamheten och kontexten.

Vårt mål är att ge deltagarna en stabilare professionell bas och en mer balanserad utgångspunkt för att utföra sitt uppdrag.

Ett anpassat upplägg: Vår grundmodell är ett skräddarsytt tre dagars interaktivt utvecklingsprogram, fördelat på tre friliggande dagar, där innehållet i hög grad anpassas till organisationen/verksamheten. Tillsammans arbetar vi med frågor som omvärld och ledarskapstrender, lyfter fram vetenskapliga rön och diskuterar praktikfall samt kopplar detta kontinuerligt till deltagarnas egen situation

För vem
Programmet riktar sig till ansvariga för ledarutveckling som arbetar med att utveckla organisation och ledarskap i verksamheten. Du ansvarar för att utforma, upphandla, kvalitetssäkra, följa upp och kanske också genomföra ledarutveckling. Vi vänder oss primärt till personer som arbetar i en beställarfunktion, har egna erfarenheter av att leda utvecklingsinsatser samt ett brinnande intresse för att med andra skapa förutsättningar och former för morgondagens ledarutveckling. 

Syfte
Programmet ökar förståelsen för hur man kan arbeta med ledarutveckling för att skapa ännu större verksamhetsnytta genom att ta hjälp av omvärldstrender, modern forskning och praktiska erfarenheter.

Mål 
Målsättningen för programmet är att tillhandahålla en praktisk användbar förändringsplattform för det fortsatta utvecklingsarbetet i verksamheten.

IntresseAnmälan

Morgondagens ledarutveckling

Vi tar gärna kontakt med dig om hur detta koncept kan stärka din organisation och dig i din profession:

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Back To Top