skip to Main Content

Forskning och utveckling inom organisation och ledarskap är en kärna i IPF:s verksamhet. Flera praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs av våra egna forskare och seniora utvecklingskonsulter, ofta i samarbete med forskningsmiljöer inom Uppsala universitet och med externa forskare.

Vi sprider kunskap på bred front och sätter forskning i arbete genom bredden i vår verksamhet. Vårt arbete med chefs- och ledarutveckling är en viktig kanal i detta arbete. Till stöd har vi också nätverk och fora av olika slag: Uppsala Public Management Seminar, AIM-day, frukostseminarier, Uppsala HR Arena etc.

Läs mer om några av våra forsknings- och kunskapsområden.

IPF:s forskare:

Docent Katarina Barrling (statsvetenskap och organisationskultur)

Dr. Johan Hansson (organisation och styrning)

Dr. Fredrik Molin (kommunikation och motivation)

Doktorand Eva Norrman Brandt (agilt ledarskap och förändring)

Dr. Teresia Stråberg (arbetspsykologi och lönesystem)

Docent Birgitta Södergren (organisation och ledarskap)

Vi tillgängliggör våra forskningsresultat i publikationer av olika slag.

Action Reflection Research (ARR®)

I flera projekt tillämpar vi en beprövad modell där vi på ett forskningsgrundat sätt kunskapar med organisationer och företag kring komplexa utmaningar och frågeställningar, ofta med framgångsrika exempel som grund: Action Reflection Research (ARR®).  Vi går bortom ”Best Practice” och söker insikter om de fundamentala hävstängerna – ”Hidden Practice” – för framgångsrika organisationer och gott ledarskap. ARR® är en interaktiv, målinriktad och resurseffektiv process som förenar aktivt lärande och gemensam kunskapsutveckling med ett långsiktigt värdeskapande för samhället i form av relevant, tillförlitlig och spridningsbar kunskap. Läs mer om ARR®-modellen.

För mer information, kontakta gärna Johan Hansson eller Birgitta Södergren

Tillbaka till föregående sida

Back To Top