skip to Main Content

Uppsala HR Arena

En forskningsorienterad mötesplats för HR 
Uppsala HR Arena är en mötesplats för chefer och specialister inom HR (Human Resources) som stimuleras av att vrida och vända på saker tillsammans med forskare och erfarna kollegor. Här får du möjlighet att tänka till, ta del av forskningsresultat och bli sporrad till utvecklingsarbete på hemmaplan. Vi brottas med frågor som är aktuella för organisationer där HR har ambitionen att ta en större roll i det strategiska förändrings- och utvecklingsarbetet.  

Vi har hittills genomfört ett drygt trettiotal heldagsarenor på olika teman. Till varje seminarium bjuder vi in två aktuella forskare som intresserar sig för HR, ledarskap och organisation.  

Detaljerad information om anmälan etc finner du här.

Välkommen!

Bakom Uppsala HR Arena står IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling) vid Uppsala Universitet samt Lyhra Kommunikation och förändring. 

 

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

AKTUELLA SEMINARIEPROGRAM

22 maj 2018 – Att leda sig själv i framtidens kontor.

Oktober/november – Intraprenörskap

Info och anmälan

Back To Top