skip to Main Content

Utmärkelsen HR-forskningspriset

Priset delas ut för att premiera värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Särskilt uppmärksammas forskning som berör samspelet mellan människa och organisation. Syftet är att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

Vad innebär utmärkelsen?

●  Priset består av en prissumma om 40 000 kr och ett formellt diplom.
●  Priset delas ut på HR-forskardagen i mars 2022.
●  Pristagaren/pristagarna ges möjlighet att introducera sin forskning för HR-professionen genom Sveriges HR Förenings kanaler.
●  Finalisterna presenteras i en artikel i HR-föreningens tidning HR People.

 

2020 års pristagare var Rebecka Cowen Forssell för sin avhandling om ”Cyberbullying”, som belyser ett aktuellt och växande problem i arbetslivet – mobbning via digitala kanaler.

Mer information och formulär för nominering till 2021-22 års pris finner ni här: INFORMATION OCH FORMULÄR HR-FORSKNINGSPRISET 2021-22 Denna fil kan fyllas i direkt (välj penna i fältet överst när ni öppnar upp i Acrobat eller motsvarande) och sparas.

Back To Top