skip to Main Content

Utmärkelsen HR-forskningspriset 2023

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris premierar värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och
angränsande forskningsområden. Syftet är att öka spridningen av vetenskapligt grundad kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

Bakom priset står: Akademikerförbundet SSR, Centrum för Global HRM vid Göteborgs universitet, IPF vid Uppsala universitet, Studentlitteratur och Sveriges HR-Förening

Nomineringsprocessen för 2023 års HR-forskningspris pågår.

Information och nominering (pdf)

Back To Top