skip to Main Content
uppsala_universitet

Utmärkelsen HR-forskningspriset

Det är nu dags att nominera forskare till utmärkelsen HR-forskningspriset 2020. Priset delas ut för att premiera värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Särskilt
uppmärksammas forskning som berör samspelet mellan människa och organisation. Syftet är att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

Vad innebär utmärkelsen?

●  Priset består av en prissumma om 40 000 kr och ett formellt diplom.
●  Priset delas ut på ett av Sveriges HR Förenings event under hösten 2020.
●  Pristagaren/pristagarna ges möjlighet att introducera sin forskning för HR-professionen genom Sveriges HR Förenings kanaler.
●  Finalisterna kommer att presenteras i en artikel i HR-föreningens tidning HR People.

 

Sista dag för nominering 31 augusti 2020

För mer information om priset och formulär för nominering se: Inbjudan nominering till HR-forskningspriset 2020

Back To Top