skip to Main Content

Utmärkelsen HR-forskningspriset

Priset delas ut för att premiera värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Särskilt uppmärksammas forskning som berör samspelet mellan människa och organisation. Syftet är att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer. Bakom priset står: HR-föreningen, Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet, Studentlitteratur och IPF vid Uppsala universitet.

Förberedelser för 2023 års HR-forskningspris pågår

Back To Top