skip to Main Content

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris premierar värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och
angränsande forskningsområden. Syftet är att öka spridningen av vetenskapligt grundad kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

Bakom priset står: Akademikerförbundet SSR, Centrum för Global HRM vid Göteborgs universitet, IPF vid Uppsala universitet, Studentlitteratur och Sveriges HR-Förening

Nominera till årets HR-forskningspris 2024!

Nomineringstiden är öppen fram till 15 maj 2024.

Detta innebär utmärkelsen

  • HR-forskningspriset 2024 delas ut och uppmärksammas under HR-föreningens event HR Dagarna som i år arrangeras den 23-24 oktober.
  • Mottagarna av utmärkelsen kommer att ges möjlighet att introducera sin forskning för HR-professionen genom HR-föreningens kanaler.
  • 40 000 kronor, varav 20 000 kronor att skänka till av pristagaren/pristagarna valfritt välgörande ändamål samt ett formellt diplom.

Kriterier och bedömning

  • Utmärkelsen avser forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden.
  • Mottagare av priset kan vara en svenskbaserad forskare, eller grupp av forskare, som lämnat ett värdefullt bidrag inom området.
  • Forskningen ska vara avrapporterad i ett akademiskt format: avhandling, vetenskapliga kapitel i bok, artiklar, eller populärvetenskaplig framställning av egen forskning.
  • Forskningen som nomineras till HR-forskningspriset 2024 ska vara aktuell och publicerad under år 2022, 2023 eller våren 2024.

Nominering

Forskning som uppfyller kriterierna kan nomineras senast 15 maj 2024.

Nomineringen skickas in genom att klicka och fylla i: FORMULÄRET

Läs mer om Årets HR-forskningspris här

 

Back To Top