skip to Main Content

Utmärkelsen HR-forskningspriset

Priset delas ut för att premiera värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Särskilt uppmärksammas forskning som berör samspelet mellan människa och organisation. Syftet är att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

Vad innebär utmärkelsen?

●  Priset består av en prissumma om 40 000 kr och ett formellt diplom.
●  Priset delas ut på HR-forskardagen den 17 mars 2022.
●  Pristagaren/pristagarna ges möjlighet att introducera sin forskning för HR-professionen genom Sveriges HR Förenings kanaler.
●  Finalisterna presenteras i en artikel i HR-föreningens tidning HR People.

Forskardagen 17 mars 2022 – HR-forskningspriset 2021/2022

Forskardagen – numera ”Fråga Forskaren Live” – är ett digitalt event där forskning och praktik möts i syfte att bidra till en evidensbaserad utveckling av människor, organisationer och arbetsliv. Eventet är ett samarbete mellan Sveriges HR-förening, Göteborgs universitet, Studentlitteratur och IPF.

Dagens tema: Morgondagens ledarskap – vad vi vet i en oviss värld

Tillsammans med inbjudna forskare diskuterar vi organisation, samarbete och lärande i ett flexibelt arbetsliv. Vilka förutsättningar är viktiga för att kunna utveckla våra organisationer för ett förändrat arbetslivHur förbättrar vi vår samarbetsförmåga? I ett flexibelt arbetsliv med allt mer specialiserade roller behöver vi vara bra på att samarbeta både internt och externt. Hur underlättar vi för lärandeprocesser i våra organisationer när vi alla behöver lära om och lära nytt?

Under ledning av Zorica Bodiroza djupdyker du tillsammans med inbjudna forskare i årets tema. Vi delar också ut HR-forskningspriset 2021/2022.

För mer information och anmälan

 

Välkommen!

 

Back To Top