skip to Main Content

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris premierar värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och
angränsande forskningsområden. Syftet är att öka spridningen av vetenskapligt grundad kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

Bakom priset står: Akademikerförbundet SSR, Centrum för Global HRM vid Göteborgs universitet, IPF vid Uppsala universitet, Studentlitteratur och Sveriges HR-Förening

Årets HR-forskningspris 2023 

Utmärkelsen Årets HR-forskningspris 2023 tilldelas Daniel Tyskbo (Dr. i Företagsekonomi inr. Management & Organisation Assistant Professor Högskolan i Halmstad) och Wajda Wikhamn (Dr. i Företagsekonomi inr. Management & Organisation och Professor BI Norwegian Business School) för deras forskning om talent management som på ett övertygande sätt visar på de olika reaktionerna som uppstår när individer utpekas som talanger.

Läs mer om Årets HR-forskningspris här

 

Back To Top