skip to Main Content
uppsala_universitet

Utmärkelsen HR-forskningspriset

Det är nu dags att nominera forskare till utmärkelsen HR-forskningspriset 2019. Priset delas ut för att premiera värdefull aktuell forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Syftet är att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

Vad innebär utmärkelsen?

●  Priset består av en prissumma om 40 000 kr och ett formellt diplom.
●  Priset delas ut på HR-Galan 8 oktober 2019 i Stockholms Stadshus
●  Pristagaren/pristagarna ges möjlighet att introducera sin forskning för HR-professionen genom Sveriges HR Förenings kanaler, bl.a. på Forskardagen 21 november 2019.
●  Finalisterna presenteras i en artikel i HR-föreningens tidning HR People.

 

Sista dag för nominering måndagen 5 augusti (förlängt från tidigare 28/6)

För mer information om priset och formulär för nominering se: Inbjudan nominering till HR-forskningspriset 2019

Back To Top