skip to Main Content

Våra öppna program riktar sig till bredare målgrupper som värdesätter inspiration, nätverkande och kunskapande med chefer och ledare från andra organisationer. Här står mötet mellan praktik, forskning och beprövad kunskap i centrum. En särskild programform sker i samverkan med intresseorganisationer eller i konsortieform. Där kan vi dra nytta av en mångårig erfarenhet av arbete med exempelvis offentliga chefer, samverkan mellan näringsliv och samhälle, och ledarskap inom akademin. Vi ser varje program som en arena för ett gemensamt kunskapande!

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Back To Top